Fotograf/Källa: NewsMachine

Det går inte att hitta ett enda citat i svensk media där Anders Tegnell beskriver flockimmunitet som den svenska strategin mot coronaspridningen, förrän boken ”Flocken” presenteras i november 2020.

Debatten om flockimmunitet som strategi handlar istället om språkförbistring eller missförstånd. Tydligast framträder den i följande citat: ”Experter anser dock att flockimmunitet aldrig kan vara en strategi i sig. I stället är det en oundviklig konsekvens när ett virus drabbar en befolkning.” GP/TT 26/3 2020

Medvetet eller omedvetet blandar debattörerna ihop ordet strategi med konsekvens.

Så här använder Tegnell ordet första gången och då pratar han om mässlingen:

”– För att få en flockimmunitet för mässling måste man ligga på omkring 95 procent av befolkningen som ska vara immuna antingen genom sjukdomen eller via vaccin.” Anders Tegnell. DN, 12/3 2020

De som planterar flockimmunitet som svensk strategi är Tegnells företrädare Annika Linde och den brittiska regeringens vetenskapliga chefsrådgivare Patrick Vallance.

”Folkhälsomyndigheten har valt den strategi som kanske långsiktigt är mest hållbar, att låta en spridning ske samtidigt som man verkligen skyddar riskgrupperna, säger Annika Linde, som var statsepidemiolog mellan 2005 och 2013. Nyckelordet är flockimmunitet. Om en tillräckligt stor andel av befolkningen, vanligen runt sex av tio, är immuna mot viruset genom vaccin eller smitta, kommer smittspridningen avta spontant.” TT 15/3 2020

”Den brittiska regeringens vetenskapliga chefsrådgivare Patrick Vallance tror att det nya viruset kommer att återkomma varje år – tills hela befolkningen utvecklat en så kallad flockimmunitet.” AB 16/3 2020

Tegnell bidrar kanske lite till förvirringen med detta:

”Storbritannien vill stoppa coronaviruset med hjälp av flockimmunitet. Att en majoritet av invånarna smittas och skapar ett kollektivt skydd kan även bli aktuellt i Sverige. – Vi kommer nog inte att få kontroll på det på något annat sätt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.” AB 16/3 2020

 

En som sedan inte kan hålla isär begreppen är Ebba Busch (KD)

 

”Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har kritiserat hur Folkhälsomyndigheten kommunicerar myndighetens strategi för att möta coronaviruset. – Framför allt är jag bekymrad över att Folkhälsomyndigheten inte förmår förklara för befolkningen hur strategin för att bekämpa coronasmittan ser ut, har hon sagt. Framför allt har hon funderingar kring fenomenet flockimmunitet, huruvida den är en del av myndighetens strategi eller inte.” TT 26/3 2020

 

När språkförbistringen når Vita huset är förvirringen helt ute i det fria:

”– Flocken, de kallar det flocken. Sverige lider stort. Det är ett sätt att göra det, men alla har iakttagit varandra och så här långt har nästan alla länder gjort som vi. Om vi inte hade gjort på det här sättet skulle vi ha förlorat hundratusentals fler människor.” Donald Trump, AB 8/4 2020

 

Att det inte funnits något annat sätt att stoppa smittspridningen kommer dock fram i de interna mejlen, enligt boken ”Flocken” som släpps i november 2020. 

 

”Idén om flockimmunitet – att acceptera att en del av befolkningen smittas med corona¬viruset – var tidigt en viktig del av Folkhälso¬myndighetens strategi. Det avslöjas i en kommande bok, som SvD nu kan publicera ett bearbetat utdrag ur.” SvD 6/11 2020

 

Avslöjandet dementeras dock av Anders Tegnell och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

 

 

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449

 NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449