Missionshus och missionskyrkor är ett värdefullt kulturarv som vuxit fram ur väckelserörelsen under 18- och 1900-talet. Stig Florén har sedan 1997 inventerat och dokumenterat inte mindre än 627 byggnader som nu finns redovisade i boken ”Missionshus och missionskyrkor - missionshusinventeringen inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland”. Boken släpps 6 november.

I samband med väckelserörelsens framgångar kom missionshus och missionskyrkor att utgöra ett påtagligt inslag i landskapet både på landsbygden och i städerna. Byggnaderna har kommit att bli ett värdefullt kulturarv, som dock hotas av att många av byggnaderna efter hand har rivits eller byggts om för andra ändamål. Styrelsen för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland beslöt därför 1997 att ge Stig Florén i uppdrag att inventera och dokumentera samfundets alla missionshus, missionskyrkor och fritidsgårdar i distriktet.

Inventeringen har utförts kommunvis och även de byggnader som rivits, brunnit ner eller tagits i anspråk för annat ändamål har tagits med. Inventeringsarbetet har utförts ideellt av Stig Florén, men omkostnaderna har länsstyrelsens kulturmiljöenhet lämnat bidrag till. Vid inventeringen fotograferas byggnaderna in- och utvändigt, och i vissa fall görs uppmätningsritningar av byggnaderna. Gamla foton, ritningar, minnesskrifter är till stor hjälp när det gäller att belysa byggnadernas historia. Vid arbetet med inventeringen har Mats Herklint på länsstyrelsen, Karl-Axel Karlsson med flera på Västarvet och Urban Erestam på Svenska Missions-kyrkan gett goda råd och synpunkter. Hundratals medhjälpare ute i församlingarna har också bidragit till resultatet. Originalhandlingarna från inventeringen finns i arkiv på Västarvets Kulturlager i Vänersborg. En förkortad sammanställning har getts ut som rapportböcker efter hand som inventeringen pågått. Sammanlagt 63 rapportböcker har det blivit. 

Efter att inventeringen nu avslutats har Stig Florén skrivit den nu aktuella boken som en sammanfattning av arbetet. Den har kunnat ges ut genom samverkan mellan Svenska Missionskyrkan, Länsstyrelsen och Västarvet. Den avslutande devisen i boken är:

Låt oss hjälpas åt att bevara det värdefulla kulturarv som de gamla missionshusen och missionskyrkorna utgör, dels genom att bevara de byggnader som är möjliga att bevara, dels genom att bevara kunskapen och minnet av dem genom inventering och dokumentation för eftervärlden.

Du kan köpa boken från 6 november på Västarvets museer eller vid boksläppet.

Välkommen på boksläpp

Boksläpp sker på fredag den 6 november kl. 15.00 på Överås, Danska Vägen 20, Göteborg.

Då medverkar Urban Erestam och Lars Widéll (Equmeniakyrkan) Mats Herklint (Länsstyrelsen), Marie Odenbring Widmark (Västarvet) samt naturligtvis bokens författare Stig Florén.

Vi bjuder på kyrkkaffe och boken säljs till nedsatt pris 120:- ( ord. pris 150:-). Alla intresserade är välkomna, speciellt alla de som deltagit i inventeringsarbetet.

Anmälan:

Anmäl dig senast 28 oktober till:

Rangela Kolback, Equmeniakyrkan
Tfn: 031-351 1811
E-post: rangela.kolback@equmeniakyrkan.se

Utrymmet är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt!

För frågor och mer information:

Stig Florén
Tfn: 0522-31706
E-post: stig.floren@comhem.se

Marie Odenbring Widmark, Enhetschef Kulturmiljö
Tfn: 010-441 42 60
Mobil: 0706-92 82 45
E-post: marie.odenbring@vgregion.se


Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45