- När eleverna undervisas hemma blir det en omöjlig uppgift för landets rektorer att riskbedöma deras arbetsmiljö. Uppgiftsfördelningen behöver ses över. Jag har uppmärksammat regeringen på detta, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Under pandemin har skolhuvudmän möjlighet att besluta att elever ska undervisas i hemmet i syfte att minska trängsel i skolmiljön och i kollektivtrafiken. Frågan om skolhuvudmannens arbetsmiljöansvar för eleverna har helt kommit bort i diskussionen, poängterar Matz Nilsson.

I ett brev till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark föreslår Sveriges Skolledarförbund att regeringen ska införa ett undantag i arbetsmiljölagen som ska gälla så länge eleverna undervisas hemma.

Skolledare är självklart alltid beredda att ta ansvar för arbetsmiljön, men då krävs också att de har reella möjligheter att påverka den, framhåller han. 

- Rektorerna drar redan ett mycket tungt lass för att hålla skolorna öppna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att utöka deras ansvar för arbetsmiljön till att även gälla hemmen är inte rimligt, säger Matz Nilsson.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.Ämnen

Arbetsmiljö

Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208