En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande inträffade inom hemtjänsten i september. Därför gör omsorgsförvaltningen en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den anmälda händelsen rör en omsorgstagare som använt sitt trygghetslarm för att kalla på hjälp. Personal som kom till platsen bedömde att det inte behövdes akut sjukvård, då de inte kunde se tecken på stroke eller annat sjukdomstillstånd som krävde ambulans. Personalen och omsorgstagaren kom gemensamt fram till att anhöriga istället skulle kontaktas. Anhöriga svarade inte under tiden personalen var hos omsorgstagaren, men hen skulle fortsätta att försöka få kontakt.

Då omsorgstagaren endast var beviljad trygghetslarm fanns det inte möjlighet för personalen att direkt i mobilen ta del av bakgrundsinformation för omsorgstagaren.

Utöver detta kunde personalen inte komma in i omsorgstagarens lägenhet utan hens hjälp. Det saknades vetskap om att omsorgstagarens lås inte var kopplat till det digitala låssystem som omsorgsförvaltningen normalt använder sig av.

Genomförda och planerade åtgärder

  • All personal i aktuell hemtjänstgrupp ska få utbildning i social dokumentation och i det mobila systemstödet.
  • Förvaltningen genomför en översyn av aktuella rutiner och processer, med mål att förtydliga om vad som gäller omsorgstagare som endast är beviljade insatsen trygghetslarm. En första förändring av rutin har genomförts: personal kan numera via aktuellt system i mobiltelefonen få fram bakgrundsinformation om omsorgstagaren även om denne endast har trygghetslarm som beviljad insats.
  • Omsorgstagaren har efter mottagen ansökan även beviljats plats på vård- och omsorgsboende.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, telefon: 0480-45 35 05

 


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41