En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Den anmälda händelsen rör en medarbetare som över tid brustit i sitt bemötande och i sin omvårdnad av omsorgstagare. Konsekvenserna har lett till att omsorgstagare upplevt otrygghet och psykisk ohälsa.

– Den här typen av bemötande är helt oacceptabel, och ska inte få förekomma. Vår prioritering har varit att säkra omsorgstagarnas trygghet och omsorg efter att händelsen uppdagades. Därtill anmäler vi enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, för att säkerställa att våra åtgärder är tillräckliga, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.  

Genomförda och planerade åtgärder med anledning av Lex Sarah-anmälan:

  • Berörd medarbetare arbetar inte med de omsorgstagare som känt sig otrygga runt personen sen missförhållandet uppdagades.
  • Förtydliga delar i det systematiska kvalitetsarbetet, som rör skyldigheten att rapportera samt var och ens ansvar att medverka till god kvalitet i omsorgens verksamheter. 
  • Information om lex Sarah ges till alla omsorgens verksamheter minst en gång om året.
  • Det ska föras dialog i arbetsgrupper om bemötande och vilka etiska dilemman man kan stöta på i vård- och omsorgsarbetet.
  • Informera och påminna om dokumentationsskyldigheten i social journal.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, telefon: 0480-45 35 05


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41