logotype Kalmar liten

I slutet av maj drabbades Kalmar kommuns trygghetslarm av en stor driftstörning på grund av problem hos leverantör. Driftstörningen pågick knappt ett dygn, och under tiden uppstod en situation som har utretts av kommunens tjänstepersoner som allvarligt missförhållande. Händelsen anmälas nu enligt Lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Händelsen som anmäls är ett fall som orsakade ett benbrott i armen. Det är okänt exakt hur länge personen fick vänta på hjälp från hemtjänsten, innan hen fick besök vid ca 09.00 på morgonen. Driftavbrottet av samtliga trygghetslarm, som orsakades av brister i teknik, är en allvarlig risk för missförhållande då det kunde medföra hot mot eller konsekvenser för de berördas liv eller fysiska eller psykiska hälsa. I det aktuella ärendet är bedömningen att omsorgstagaren har åsamkats onödigt lidande till följd av att trygghetslarmet ej fungerade.

Vid driftstörningen sattes extra personal in och extra tillsynsbesök planerades för omsorgstagare som bedömdes ha hög risk för exempelvis fall eller sjukdom. Den omsorgstagare som drabbades av benbrottet i armen hade en registrerad extratillsyn under natten vid driftstörningen.

– Det är oerhört viktigt att vi har ett väl fungerande system vid exempelvis driftstörningar i våra system, vi kommer därför att se över våra rutiner och ta fram nya handlingsplaner, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Åtgärder för att undvika liknande händelser

  • Kalmar kommuns Trygghets- och larmcentral har ställt krav på ökad leveranssäkerhet hos leverantören. Leverantören har utlovat att årgärder vidtas.
  • Nya lokala handlingsplaner på förvaltningen, utifrån kommunens nya risk- och sårbarhetsanalys. Driftstörning i trygglarmen är ett konkret område som ska omfattas i handlingsplanerna.
  • Utifrån de nya handlingsplanerna ska rutiner skrivas. Dessa ska tydligt beskriva:
    • ansvar och roller för chefer, samordnare samt personal som har larmtelefonerna i samband med och när de har fått information om driftstörning i trygghetslarmen
    • prioriteringsordningen för extra tillsynsbesök, hur de ska utföras samt dokumentation av dessa. Det senare gäller både den sociala dokumentationen och hanteringen av listor under och efter driftstörningen över de omsorgstagare som har fått extra tillsyn
    • vilken information som ska förmedlas till omsorgstagarna vid extra tillsynsbesök.
  • Repetition av styrdokumentet och bestämmelserna gällande social dokumentation för dag- och nattpersonalen i enheterna som ansvarar för berörd omsorgstagares vård och omsorg.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41