Till skillnad från många andra omsorgs- och socialnämnder runtom i landet gör omsorgsnämnden i Kalmar ett starkt ekonomiskt resultat på 27,3 miljoner kronor i överskott.

Resultatet möjliggjorde flera kvalitetssatsningar som ska ta verksamheterna framåt, på vägen mot topp 30:

  • Införandet av reflektionstimmar för medarbetarna i verksamheten som blivit en kvalitetshöjare.
  • Fler anhörigträffar på boende och träffpunkter som varit en välbesökt succé där de ägt rum.
  • Fullbordande av det nyetablerade specialistteamet som omfattar en kurator, specialistsjuksköterska demens samt fyra speciallistundersköterskor. Denna satsning har redan gett resultat genom att verksamheten fått ett ännu bättre stöd för att tillhandahålla en god vård och omsorg för omsorgstagare med särskilt stora och komplexa behov.

Med en stärkt ekonomi har nämnden kunnat fortsätta flera andra viktiga satsningar inom verksamheterna. Satsningar som ger bättre förutsättningarna för att ha aktuella genomförandeplaner där omsorgstagare har varit delaktiga, att verktyget BPSD-skattningar inom demensomsorgen används samt att riskbedömningar och åtgärder genomförs för att minska fall och undernäring hos omsorgstagare genom kvalitetsregistret Senior Alert.

Nöjdheten hos omsorgstagare ökade 2019 och var den högsta någonsin för hemtjänst i egen regi. Mer resurser till socialt innehåll på boende har också resulterat i att omsorgstagare är mer nöjda med både sociala aktiviteter och utevistelse.

Under hösten lanserades ett nytt förbättringsprogram, med fokus på medarbetardrivna förbättringsprojekt, med en budget på 300 000 kronor. Målet är att få ökad delaktighet i utvecklingsarbetet. Nämnden kan nu konstatera att utfallet har blivit mycket lyckat då elva förbättringsarbeten fördelat på samtliga verksamheter har startat. Nämnden fortsätter denna satsning och fördubblar budgeten för ändamålet under 2020.

– Det är oerhört positivt att vi får en medarbetardriven utveckling av våra verksamheter. Då får vi delaktighet på riktigt. Extra positivt har varit det faktum att vi har fått igång flera nya samarbeten mellan olika verksamheter som till exempel hemtjänst och hälso- och sjukvården, kommenterar Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Det finns också saker som hade en negativ utveckling under 2019. Sjukfrånvaron ökade något från 7,7 procent till 7,9 procent. Orsaken till detta var främst en något högre långtidssjukfrånvaro under början på året. Korttidsfrånvaron minskade dock under 2019, vilket märks då sjuklönekostnaderna minskat radikalt med nästan 2 miljoner kronor. Sammantaget har sjukfrånvaron minskat med ca 1,5 procent sedan 2016.

– Jag skulle vilja hävda att vi har en unik situation i Kalmar tack vare ett flerårigt arbete med att hela tiden förbättra arbetet med ekonomin. I en tid när många kommuner i landet nu lägger fokus på besparingsarbeten genomför vi istället ett målmedvetet arbete att höja vår kvalitet till en av landets bästa. Detta kommer såklart att ytterligare förbättra vården och omsorgen för våra äldre. Stolt och nöjd över 2019 ser jag fram emot 2020, avslutar Michael Ländin.

För mer information, kontakta:
Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden, tel: 0705-94 45 10
Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 35 05


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41