Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden presenterades årets första tertialuppföljning, inklusive förvaltningens ekonomiska prognos för 2019 och en uppföljning av målarbetet från verksamhetsplanen.

Tertialuppföljningen visar områden där omsorgen fortsätter att gå framåt och därmed ta steg mot målsättningen att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner, men där finns också förbättringsområden:

  • Personalkontinuiteten i hemtjänsten, där förvaltningen redan nått topp 30-målet fortsätter att se bra ut. Enheter som hittills haft sämre resultat än målsättningen har i de senaste mätningarna närmat sig önskat läge.
  • Ett prioriterat mål är att öka andelen som får en validerad smärtskattning i livets slutskede, och man ser nu en tendens till ökning. Om det fortsätter på samma vis resten av året kommer målet att uppfyllas.
  • Ytterligare ett prioriterat mål har varit att minska antalet fallskador i verksamheten. Efter flera år av en minskning så ser man nu istället tendenser till en ökning. För att lyckas nå målet vid årets slut arbetar förvaltningens fallpreventionsgrupp med analyser och åtgärder.

Stabilitet i verksamheten
Prognosen visar att omsorgen bör ha en budget i balans vid årets slut. Förvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden arbetat systematiskt för att få ordning i ekonomin sedan 2015. Kostnad per omsorgstagare har minskat och ligger nu nära rikssnittet.

Omsorgsförvaltningens resultat de fem senaste åren, samt prognos för 2019:

År

resultat

2014

-2029

2015

6856

2016

6096

2017

11673

2018

11003

År

prognos

2019

4500

– Det är första gången på fler år som vi vågar lämna en prognos med överskott redan före sommaren, anledningen är att vi upplever stabilitetet i verksamheten, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

För mer information, kontakta: 
Mattias Ask, förvaltningschef, omsorgsförvaltningen, telefon: 0480-45 35 05
Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande, telefon: 0705-94 45 10


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Henrik Nilsson

Kommunikationschef

henrik.nilsson@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 58

0703-99 07 71