Omsorgsnämnden introducerar sitt tredje stipendium för uppsatser skrivna av studenter på Linnéuniversitetet. Det nya stipendiet gäller uppsatser skrivna inom området e-hälsa eller välfärdsteknik för äldre. Den bästa uppsatsen kommer att belönas med 10 000 kronor.

– Välfärdssektorn står inför en omfattande digitaliseringsutveckling och allt fler kommuner använder olika typer av e-hälsa och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Det här kan bidra till ökad kvalitet, bättre arbetsmiljö och ökad attraktivitet för yrken inom äldreomsorgen, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Välfärdsteknik definieras enligt Socialstyrelsens termbank som, ”digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet”.

– Intresset för äldreområdet är lågt på universitetets utbildningar och det är få studenter som skriver uppsatser om äldreomsorgen. Samtidigt finns ett stort behov av nya idéer och arbetssätt som kan leda utvecklingen framåt, Linda Erlandsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen.

Omsorgsnämnden och förvaltningens förhoppning är att det nya stipendiet ska stimulera studenter på Linnéuniversitetets program att skriva uppsatser som riktar sig mot välfärdsteknik för äldre och genom det bidra till utveckling av omsorgsnämndens ansvarsområden.

Mer om stipendiet
Omsorgsnämndens stipendium för e-hälsa och välfärdsteknik delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne och som med kvalitet levererar sin poäng. Idéerna i uppsatsen ska vara tillämpningsbara och leda till möjlig verksamhetsutveckling.

Kriterier för att kunna tilldelas omsorgsnämndens stipendium för e-hälsa och välfärdsteknik:

  • Uppsatsen behandlar e-hälsa/välfärdsteknik för äldre.
  • Uppsatsen är godkänd av universitetet.
  • Uppsatsen är skriven och inlämnad under aktuell period.
  • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, eller masternivå.

En jury bestående av representanter från omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun bedömer uppsatsen utifrån relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet samt uppsatsens användbarhet. Kvaliteten bedöms utifrån analysens och slutsatsernas klarhet kopplat till tillämpbarhet, användbarhet och nytta för verksamheten.

För mer information, kontakta:
Linda Erlandsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare, omsorgsförvaltningen, tel: 0480-45 24 39
Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden, tel: 0705-94 45 10


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41