Ann Sörman Kommuninvest och Daniel Svensson Energy Service Management Fotograf/Källa: Lena Eckerberg/Energikontor Sydost

Bara i Skånes kommuner räknas den onödiga energinotan p.g.a. brist på effektivisering till 500 miljoner kronor – per år. Varför händer det inte mer i kommunernas energieffektiviseringsarbete? Det var frågan som ställdes på fredagens workshop där Kalmar läns kommuner var inbjudna.

Bara i Skånes kommuner räknas den onödiga energinotan p.g.a. brist på effektivisering till 500 miljoner kronor – per år. Varför händer det inte mer i kommunernas energieffektiviseringsarbete? Det var frågan som ställdes på fredagens workshop där Kalmar läns kommuner var inbjudna.

 

”Det saknas varken lönsamma åtgärder eller finansieringsmöjligheter, men någonstans i genomförandet tar det ändå stopp. Genom att verkligen lära sig ekonomi fult ut kan kommunerna satsa på systematisk energieffektivisering och därmed frigöra medel för andra ändamål i kommunen som skola, vård och omsorg.” säger Daniel Svensson som var en av talarna på ett seminarium som arrangerades av Energikontor Sydost i Kalmar.

 

Energieffektiviseringarna kan finansieras genom Gröna lån som är en låneform där man vet att pengarna kommer från investerare som vill att placeringen ska gå till miljöinvesteringar. Ann Sörman från Kommuninvest säger: ”Här i Kalmar län har kommunerna fått upp intresset för Gröna lån som ger något bättre villkor än kommunens traditionella möjligheter till lån. Bland annat har Mönsterås satsning på energieffektiva byggnader finansierats med Gröna lån, liksom Kalmarhems nya lägenheter.”

 

Arrangörer är Energikontor Sydost inom ramen för EMPOWER som ska bidra till att nå EU:s klimatmål genom att minska CO2-utsläppen från byggnader med hjälp av ny teknik för uppföljning och styrning av energianvändningen, samt en mer energieffektiv fastighetsförvaltning. Projektet medfinansieras av Energimyndigheten.  Syftet med ACT NOW är att öka systematiken i energieffektiviseringsarbetet och höja kunskapen om investeringsmöjligheter för att främja energieffektivisering i byggnader för privata och offentliga fastighetsägare. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen Kalmar. 

 

 

För mer information om  EMPOWER, besök  www.energikontorsydost.se www.interregeurope.eu/empower 
eller följ oss på Twitter https://twitter.com/interregempower 
och Facebook 
https://www.facebook.com/Empower0/  

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56