Energikontor Sydost och Växjö kommun har tagit fram en handbok för kommuner som är intresserade av att starta en öppen elbilspool. Öppna elbilpooler är ett bra sätt att öka utnyttjandegraden av kommunens bilar och framför allt ett sätt att ge fler personer tillgång till miljövänliga bilar.

Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det 4 585 520 personbilar i svensk trafik. På ett år har det genomsnittliga antalet personbilar per tusen invånare stigit med fem bilar, från 466 till 471 stycken. Det är en ökning med omkring 90 000 bilar jämfört med föregående år.

I handboken Elbilspool - från ide till verklighet används Växjö som exempel för att visa hur en kommun kan agera för att möta utmaningen som det ökande antalet bilar innebär. Genom att aktivt arbeta för att introducera bilpooler och i synnerhet elbilspooler kan fler få tillgång till miljövänliga bilar. Den ökade tillgången medför även att behovet av att äga en egen bil kan minska, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att minska det totala antalet bilar.

En bilpool kan definieras som en hyrbil till självbetjäning. Det är redan nu vanligt att arbetsplatser organiserar sina bilar i ett bokningssystem från vilket de anställda kan boka bilar. Dessa bilpooler är stängda eftersom de endast används för tjänsteresor. I motsats till de stängda bilpoolerna finns det framförallt i storstäderna bilkooperativ eller kommersiella bilpoolsaktörer som erbjuder möjligheten att boka bilar från så kallade öppna bilpooler. Dessa bilar kan användas när som helst under dygnet i såväl arbetet som på fritiden. En kombination av ovanstående är de halvöppna bilpoolerna, där poolbilarna används av kommuner, företag eller andra organisationer under kontorstid men därefter öppnas upp för allmänheten.

Handboken är tänkt att vara en vägledning innehållande tips och lärdomar till de kommuner som tillsammans med andra aktörer funderar på att starta en elbilspool.

För mer information, kontakta

Johanna Wallin

0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56