Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling

Ilan Sadé, partiledare i Medborgerlig Samling, skickar idag ett personligt brev till var och en av ledamöterna i Sveriges Riksdag. I brevet pekar Sadé på de omfattande bedrägerierna mot välfärdssystemen, och vädjar till varje ledamot att ge sitt stöd för en ny folkräkning. Expressen publicerade i söndags en debattartikel där Ilan Sadé redogjorde för hur en biometrisk folkräkning kan genomföras.

De senaste månaderna har präglats av otaliga nyheter om bidragsfusk och falska identiteter. Ett flertal samhällsdebattörer har larmat om de enorma summor som felaktigt har betalats ut ur de svenska välfärdssystemen.

Medborgerlig Samling (MED) har lanserat förslaget att Sverige bör genomföra en ny, identitetssäkrad folkräkning. Huvudsyftet är att förhindra registrering av multipla identiteter som kan användas för bedrägerier. En folkräkning ger även en förbättrad kontroll över vilka som finns i landet, vilket kan göra det mindre attraktivt för brottslingar att gömma sig i Sverige.

- Folkbokföringen i vårt land är inte längre tillförlitlig, skriver Ilan Sadé i sitt brev. - Det sker omfattande fusk och bedrägerier riktade mot våra gemensamma socialförsäkringar och bidragssystem, till följd av falska identiteter och oklarheter gällande vem som bor i landet.

Genom användning av biometri, vilket exempelvis kan vara fingeravtryck, men även biometriskt godkända ansiktsbilder, kan folkbokföringen sammanställas på nytt och identitetssäkras. För att erhålla ett bidrag eller en socialförsäkringsförmån ska det vara obligatoriskt att ha styrkt sin identitet. Det räcker inte att dra in samordningsnummer, när bedrägerierna och osäkerheten även gäller personnummer och medborgarskap! De förslagen är alltför begränsade och alltför senfärdiga.

Ilan Sadé vädjar nu till var och en av ledamöterna i Sveriges Riksdag:

- Jag ställer nu frågan till dig som en av folkets 349 främsta företrädare: Ställer du dig bakom förslaget om en ny folkräkning? Är du villig att ge regeringen i uppdrag att skyndsamt ta fram lagstiftning som föreskriver detta? Är du beredd att på detta sätt öka säkerheten och stoppa blödningen av miljarder och åter miljarder kronor från vår gemensamma kassa ut i fel fickor? Ja eller nej?

Hela brevet, som skickats via personliga mejl till var och en av ledamöterna i Sveriges Riksdag, bifogas detta pressmeddelande.


Länk till debattartikeln i Expressen 2020-01-12: https://www.expressen.se/debatt/stoppa-fusket-sverige-behover-en-ny-folkrakning/

 

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.se
Kontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221