Igår bjöd Miljöpartiet in Moderaternas stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal till en debatt om Stockholms naturreservat. En debatt som Alvendal (M) tackade nej till. I debatten ville Miljöpartiet få svar på ett antal frågor, se nedan.

Det vore rimligt att stadsbyggnadsborgarrådet Alvendal (M) före valet redovisar tydliga svar på frågorna nedan:

1) 2006 avbröt Moderaterna det pågående arbetet med nya naturreservat i Stockholm och samtidigt säger Moderaterna nej till nya naturreservat. Om Moderaterna menar allvar med att ge Stockholms grönområden ett långsiktigt skydd, varför säger ni då nej till naturreservat?

2) Miljöminister Andreas Carlgren (C) anser att skyddet för Stockholms natur är för dåligt och har nyligen lovat tio statliga naturreservat i Stockholms län. Inom Stockholms stad vill Carlgren (C) börja med Södra och Norra Djurgården. Skyddandet av natur är en kommunal fråga - varför driver inte Moderaterna på för att stärka skyddet av Södra och Norra Djurgården?

3) Älvsjöskogen är en av de frågor som engagerar flest älvsjöbor. Lokalt i Älvsjö lyfter flera allianspartier att man vill skydda Älvsjöskogen. Vad har Moderaterna för planer med Älvsjöskogen?

Miljöpartiet vill att sex nya naturreservat ska inrättas (Årsta-skogen, Älvsjöskogen, Lillsjön, Kyrkhamn-Lövsta, Fagersjö-Rågsved-Högdalstopparna samt Södra och Norra Djurgården). Projektet med en nationalstadspark i söderort, den så kallade Ekopark Syd, innefattande sjön Magelungen och omgivande naturområden ska genomföras. Viktiga spridningsvägar för växter och djur ska stärkas. Tillsammans med närliggande kommuner ska staden säkerställa länets större sammanhängande naturområden, de så kallade gröna kilarna.
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02