Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.

Som en följd av att flera länder infört rörelserestriktioner tillsammans med flygbolagens kraftigt minskade avgångar pekar mycket på att många säsongsbetonade  arbeten, där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande, inte kan genomföras som planerat i år.

– Det är inte regelverket i sig som förändrats. Migrationsverket tar fortsatt emot och prövar ansökningar om arbetstillstånd. Däremot finns flera praktiska hinder som påverkar möjligheten att resa till Sverige just nu, säger Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket.

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige är ett exempel på vad som påverkar situationen. Även restriktioner och/eller utegångsförbud i den sökandes hemland innebär att det kan vara svårt att ta sig till Sveriges ambassad för att lämna fingeravtryck och fotografi vilket krävs vid inresa till Sverige. Detta påverkar även Migrationsverkets fortsatta handläggning av ansökan.

– I dagsläget har vi ingen annan lösning att ordna med inresebevis än genom att utfärda ett uppehållstillståndskort och då är fotografi och fingeravtryck ett absolut krav, tillägger Erik Holmgren.

Vissa länder är dock undantagna kravet på inresebevis. Migrationsverket har däremot inga befogenheter att undanta visumkravet.

– Frågan om vilka medborgare  som behöver ha visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige beslutas av Sveriges regering, säger Erik Holmgren.

Flera branscher påverkas

Gränspolisen har undantagit vissa yrkeskategorier från det tillfälliga inreseförbudet som anses viktiga för den svenska livsmedelsproduktionen inom lantbruket, exempelvis bärplockare av såväl vilda bär som odlade bär.

– Trots det kan vi se att antalet ansökningar hittills är på betydligt lägre nivåer än vad vi sett tidigare år, säger Erik Holmgren.

Enligt en beräkning Migrationsverket gjort i början av året uppskattades mellan 6 500 och 7 000 ansökningar om arbetstillstånd gällande bärplockning av vilda bär skickas in till myndigheten under våren. I dagsläget har endast ett hundratal ansökningar kommit in.

– Vi för just nu en nära dialog med flera företrädare inom de gröna näringarna för att informera om vad som gäller, säger Erik Holmgren.

Även branscher inom skogs- och jordbruksindustrin påverkas. Hittills i år har Migrationsverket beviljat 1 600 arbetstillstånd för säsongsarbete, merparten av dessa är inom skogsindustrin. Undantagen från det tillfälliga inreseförbudet gäller inte för yrken inom skogsnäringen vilket gör det särskilt problematiskt för denna yrkesgrupp att ta sig till Sverige just nu.

– Även om ett arbetstillstånd är beviljat av Migrationsverket finns inga garantier att inresa till Sverige för närvarande är möjlig. Det är därför upp till varje företag att själv avgöra utifrån de förutsättningar som råder om de vill påbörja en rekryteringsprocess och skicka in ansökningar, säger Erik Holmgren.

Arbetsgivarens ansvar

För de företag som väljer att rekrytera utländsk arbetskraft från tredje land men där resan till Sverige inte går att genomföra finns inga möjligheter att betala tillbaka pengarna för ansökningsavgiften på 2000 kronor om ansökan är handlagd, prövad och beviljad.

– Även om ansökan avbryts är det inte säkert att pengarna kan återbetalas. Om en sådan begäran kommer in får vi pröva den utifrån hur mycket handläggning som gjorts, säger Erik Holmgren.


Fakta

Så många arbets­till­stånd för bärploc­kare av vilda bär bevil­jades 2009-2019:

2009: 7 200
2010: 4 508
2011: 2 821
2012: 5 708
2013: 5 915
2014: 2 885
2015: 3 784
2016: 3 331
2017: 3 081
2018: 4 992
2019: 6 162


Detta gäller vid inresa
Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas inreseförbudet. Det gäller bland annat:

  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • personer som arbetar med transport av varor, t.ex. mat och mediciner
  • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
  • personer med trängande familjeskäl
  • Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller annan typ av livsmedelsförsörjning inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan..

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid gränskontrollen. Ta del av hela listan med undantag på Polismyndighetens hemsida.

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

press@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-16.30 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.