Brons, metalltråd, lera, fibrer akryl Fotograf/Källa: Oscar Furbacken

Carl Axel Valéns stiftelse ger konstnären Oscar Furbacken 2021 års konststipendium, på 200 000 kronor. I stipendiet ingår även medverkan i Carl Axel Valéns jubileumsutställning på Eskilstuna konstmuseum som invigs i september.

Oscar Furbacken (f. 1980) bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vi bland annat Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Beaux-Arts i Paris och Idun Lovéns konstskola i Stockholm. Han får stipendiet med motiveringen:

"Oscar Furbacken leder oss in i naturen. Han fotograferar först det som ögat knappt kan se för att sedan skapa skulpturala miniatyrvärldar, installationer, videoverk och objekt med svindlande detaljrikedom.

Intrycken från den fascinerande växtlighet som omger oss, om vi bara såg den, får i Furbackens konstnärliga skalförskjutningar en närmast sagoliknande lockelse. Konstnärens intresse för natur, ekologi och klimat och livets skörhet har konsekvent fördjupats och utvecklats sedan examen från Kungliga Konsthögskolan 2011. I mötet med konstverkens förminskade eller förstorade ekosystem av lavar, svampar och jordmån är det som att gå på en nästan översinnlig skattjakt. Ofta lockas betraktaren in i verken genom glimrande och spirande element i landskapen. Men lika ofta anas symboliskt överhängande mörka moln med krafter vi inte rår på.

Med lågmäld intensitet pockar de besjälade naturskildringarna på uppmärksamhet. Det är med stort intresse vi ser framtiden an för att följa konstnärens kommande arbete och vi är övertygade om att Oscar Furbacken kommer visa oss ännu fler världar vi inte visste fanns."

Jury: Bianca Maria Barmen, Päivi Ernkvist och Jennie Fahlström.

Oscar Furbacken medverkar i Carl Axel Valéns jubileumsutställning

Carl-Axel Valéns stiftelse firar 15 år och arrangerar tillsammans med Eskilstuna konstmuseum en jubileumsutställning med alla sina stipendiater. I utställningen medverkar samtliga konstnärer som fått stipendium från stiftelsen: Nina Bondesson, Ellen Cronholm, Synnöve Pohjola Ejdetjärn, Leif Elggren, Urban Engström, Carolina Falkholt, Frida Fjellman, Oscar Furbacken, Paul Grähs, Elisabeth Henriksson, Alexandra Kern, Fredrik Lindqvist, Minako Masui, Gunnar Nehls, Maria Nordin, Joakim Ojanen, Jenny Olsson, John Rasimus, Märit Runsten, Astrid Sylwan, Cajsa Von Zeipel, Charlotte Walentin, Knutte Wester och Katrin Westman.

Jubileumsutställningen invigs 18 september 2021 på Eskilstuna konstmuseum och visas till och med 13 februari 2022.

Carl Axel Valéns stiftelse

Carl Axel Valéns stiftelse har sedan 2006 sin hemvist på Eskilstuna konstmuseum. Dess syfte är att stödja utbildning, och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse och det går därmed inte att söka stipendiet. Utöver stipendiet erbjuds konstnärerna att ställa ut på Eskilstuna konstmuseum. Förutom stiftelsens ordinarie ledamöter är företrädare från kultur- och fritidsnämnden samt Eskilstuna konstmuseum adjungerade i styrelsen.

Mer information om Carl Axel Valéns stiftelse och tidigare stipendiater

För mer information, kontakta:

Kenneth Åström, ordförande i Carl Axel Valéns stiftelse
kenneth.astrom@gmail.com, 070-316 38 06

Maria Hallberg, chef för Eskilstuna konstmuseer
maria.hallberg@eskilstuna.se, 016-710 73 07 

Kontakt