Energi-och klimatstrateger från Kalmar län deltog på internationellt möte på ön Gozo, Malta för att diskutera hur man ska minska klimatpåverkan tex genom att tillhandahålla energi-och klimatrådgivning till kommunens invånare.

Kommunal energi- och klimatrådgivning är en service i Sverige där privatpersoner kan få oberoende råd om sin energianvändning. Oskarshamns energi- och klimatrådgivare Helene Fransson är van att få frågor om allt från solenergi och värmepannor till hur man kan pendla på ett klimatsmart sätt. Energikontor Sydost bjöd in Helene till ett internationellt erfarenhetsmöte på ön Gozo på Malta. Elva länder från EU deltog i ett veckolångt seminarium, där Helene presentera hur svensk energi- och klimatrådgivning bidrar till att minska klimatutsläppen. 

”Jag blev mycket inspirerad av att lära mig hur man strukturerat energieffektiviseringarbetet i 100 kommuner i Tyskland,” berättar Helene.  ”De har utvecklat en metod som hjälper beslutsfattare att prioritera mellan olika åtgärder för att säkerställa att de mest effektiva åtgärder verkligen genomförs.” 

Interreg Europe-projektet SUPPORT ska stötta Kalmar län så att kommunala energi-och klimatplaner harmoniserar med den regionala strategin. SUPPORT ska bidra till minskade luckor i genomförandet av kommunernas klimatplaner och bidra till en mer effektiv användning av tillgängliga finansieringsmöjligheter. Projektet ska även förstärka regionernas samordnings-och stödroller, samt fokusera på att utveckla mer kostnadseffektiva åtgärder. För att uppnå dessa mål, samt bidra till att uppnå EUs mål om energieffektivitet och förnybara energikällor, kommer konsortiet i SUPPORT bland annat att arrangera olika interregionala utbildningstillfällen, workshops och andra event för att främja kunskapsutbyte mellan partners, samt mellan partners och intressenter.  

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56