Fotograf/Källa: Mostphotos. Prioritera inte bara ”nödvändiga aktiviteter” utan spara också energi till det roliga.

Långvarigt covid-sjuka har ett stort behov av rehab, men primärvårdens insatser räcker inte till. För att förstärka stödet har Sveriges Arbetsterapeuter tagit fram en broschyr med praktiska råd till dem som vårdar sig själva i hemmet.

De långvarigt covid-19-sjuka personer, som inte vårdats på sjukhus, får inte den rehabilitering och det stöd de behöver. Primärvårdens bristande insatser är oroväckande, anser Sveriges Arbetsterapeuter. 

– Vi ser tecken på att kognitiva nedsättningar, hjärntrötthet och fatigue inte uppmärksammas av primärvården i den utsträckning som skulle behövas. Det är allvarligt, eftersom det försvårar ett effektivt tillfrisknande och återgång till ett fungerande vardags- och arbetsliv, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Svenska Covidföreningen bekräftar bristerna i rehabilitering efter covid-19 och välkomnar initiativet: ”Det är viktigt att man får hjälp med hur man ska hushålla med energin, till dess att man får möjlighet att utreda varför symptomen består. Vi hoppas att primärvården tar till sig materialet och för det vidare till behövande patienter.”

I broschyren Så hanterar du uttalad trötthet efter covid-19 finns en mängd praktiska råd för att hantera sin trötthet då man vårdar sig själv hemma. Broschyren är framtagen i samarbete med kliniskt verksamma och forskande arbetsterapeuter i Sverige med särskild kompetens kring fatigue – kronisk trötthet.

– Det finns mycket man kan göra själv. Då man börjar återfå sina krafter är det viktigt att komma igång, samtidigt som man inte får ta i för mycket. Kroppen behöver vila och återhämtningen från post-viral trötthet kan ta mycket lång tid. Men om man inte blir bättre är det viktigt att söka hjälp. Det finns stöd att få, säger Ida Kåhlin.

 


 

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
ida.kahlin@arbetsterapeuterna.se, 070 311 71 99

Eva Månsson Lexell, leg. arbetsterapeut, docent i arbetsterapi, universitetslektor vid Lunds universitet som forskat kring fatigue vid neurologiska sjukdomar
eva.mansson_lexell@med.lu.se, 072 738 22 44

Många människor kan inte leva livet fullt ut på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Med stöd av en arbetsterapeut kan de klara vardagen, vara delaktiga i samhället och känna att livet är meningsfullt. Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisation som kan arbetsterapi. Vi driver nolltolerans mot ohälsosamma arbetsförhållanden och jobbar för att våra medlemmar ska få ett tryggare, lönsammare och ännu mer utvecklande arbetsliv.Kontakt


Pontus Wikholm

pontus.wikholm@arbetsterapeuterna.se

08-507 488 34