Den personliga assistansen är akut hotad sedan Försäkringskassan nyligen presenterade sin tolkning av en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Idag meddelar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att hon kommer att föreslå en lagändring. - Ministerns besked idag är kännetecknas av för lite för sent och är inte i närheten av att kunna stoppa den pågående krisen inom personlig assistans, säger Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

RBU har enträget larmat om den neddragningarna inom personlig assistans under lång tid och i september 2016 krävde organisationen ett akut nödstopp för indragna assistansbeslut. Sedan dess har den negativa utvecklingen accelererat och kulminerade med förra veckans rättsliga ställningstagande från Försäkringskassan. Enligt Försäkringskassans tolkning ska personlig assistans nu endast beviljas för tid då assistenten är aktiv och inte för tid när assistenten behöver finnas till hands mellan olika aktiviteter då behov kan uppstå.

- Att så många barn och vuxna har förlorat sin personliga assistans de senaste åren beror inte på domen från i somras. Regeringen måste alltså omgående göra betydligt mer än detta, säger Maria Persdotter.

RBU har tagit initiativ till landsomfattande manifestationer på den internationella funktionshinderdagen, söndagen den 3 december. En samlad funktionshinderrörelse har ställt sig bakom manifestationen som kräver att regeringen omedelbart ingriper i den pågående assistanskrisen.

 Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76