För snart ett år sedan blev de första lastbilarna i sydöstra Sverige miljömärkta. Idag är över 300 lastbilar knutna till stjärnmärkningssystemet ECOSTARS som innehar medlemmar från både större nationella åkerier, till ensamåkare med en till fyra lastbilar och kommuner. Att ansluta sig till ECOSTARS är helt kostnadsfritt och ger en mängd fördelar med ett skräddarsytt stöd.

För fyra år sedan skapades det första stjärnmärkningssystemet i South Yorkshire (Storbritannien). Systemet var en del i ett större regionalt luftkvalitetsarbete. Genom att stötta och hjälpa transportorganisationer i deras miljöarbete och samtidigt framhäva och marknadsföra de bättre har ECOSTARS bidragit till en bättre luftkvalité men minskade utsläpp. Dessutom har transportorganisationer sparat tiotusentals kronor genom ökad energieffektivitet och minskad bränsleförbrukning.

Med hjälp av ett EU-projekt som startade 2011 finns det idag åtta olika stjärnmärkningssystem i sex olika länder (Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien). Dessa system bygger alla på samma koncept som togs fram i South Yorkshire. I Sverige har systemet varit i drift i snart ett år, över 300 lastbilar är miljömärkta och innehar medlemmar från både den offentliga och privata sektorn.

ECOSTARS välkomnar alla organisationer oavsett storlek som handhar lätta och tunga lastbilar eller bussar, från små lokala aktörer, till nationella och internationella åkerier. Genom att göra en analys av organisationens operationella drift, där man fokuserar på förarnas kompetens, system för bränsleuppföljning, olika IT-stödfunktioner, underhålls- och inköpsrutin, samt fordonsflottan med tillhörande utrustning blir organisationen stjärnmärkt. Utifrån denna märkning, som är densamma i alla länder, får varje organisation en roadmap (vägledning) innehållande tips och idéer på vad organisationen kan göra för att bli än mer energieffektiv.

Projektet ECOSTARS är tänkt att fortsätta till sista maj 2014, men det har redan lämnats in en ny ansökan för en fortsättning till 2017. Det nya projektet (om det blir beviljat) kommer heta ECOSTARS-ZERO och inkludera fler länder. För Sveriges del kommer den nya projekt medföra en geografisk förstoring.

För mer information om systemet vänligen besök hemsidan eller ta kontakt med projektsamordnaren:
Fredrik Mårdh, fredrik.mardh@energikontorsydost.se. Tel 0709-216050
http://www.ecostars-sydost.se

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56