Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 58,9 miljarder kronor, vilket är 17,8 miljarder kronor högre än i februari 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 144,1 miljarder kronor i februari, vilket är 12,3 miljarder kronor högre än i februari 2019. Det beror främst på att skatt på inkomst ökade med 5,6 miljarder kronor, att socialavgifter och löneskatter ökade med 2,5 miljarder kronor samt att skatt på varor och tjänster blev 1,3 miljarder kronor högre.

De totala utgifterna i statens budget minskade med 5,5 miljarder kronor och uppgick i februari till 85,3 miljarder kronor. 

De ändringsbudgetar som riksdagen beslutar om med anledning av det nya coronaviruset får som tidigast effekt på utfallet för statens budget för mars, som publiceras klockan 09.00 den 29 april 2020.

MER INFORMATION

Utfall för statens budget februari 2020

Visa månadsutfallet 

Öppna data

ESV publicerar utfallet för statens budget som öppna data. Här finns data från 2006 och framåt för såväl årsutfall som månadsutfall för statens budget. Öppna data utfall för statens budget

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70