Det är i år 500 år sedan Gustav Vasa steg iland på Stensö udde. För att uppmärksamma detta har Kalmar Slott tagit fram en modern utställning som bär hans namn. I helgen öppnar Gustav Vasa tala ur skägget, en utställning om makt.

Att Kalmar Slott skulle producera en egen utställning om Gustav Vasa, vid 500-års jubileet av hans landstigning i Kalmar, har varit självklart i flera år. Efter år av planering, månader av arbete och med hjälp av ett kreativt team är det äntligen dags att få Gustav Vasa att tala ut. 

En utställning om Gustav Vasa blir ofrånkomligen en utställning om makt. Besökaren får en rafflande och våldsam historia om hur Sverige omdanades i grunden. Med utgångpunkt från historian handlar utställningens tema om makt, manipulation och propaganda, med klara paralleller till nutiden.

- Utställningen skall ge oss kunskap om vad som hände i Sverige för 500 år sedan samtidigt som vi vill att Gustav skall tala till oss personligen, kanske rentav skapa en relation till oss? Då kan hans historia bli levande och relevant att reflektera över, och det blir inte svårt att dra paralleller till twittrande och manipulerande makthavare av idag, säger Mimmi Mannheimer, slottschef. 

Störst plats i utställningen upptar ”Skägget”, en modern installation som både talar och lyser! Gustav Vasa talar till dig genom monologer skrivna av dramatiker Mia Törnqvist och uppläst av skådespelare Shanti Roney.     

- Tänker du på Gustav Vasa tänker du snart på hans skägg, säger Mimmi Mannheimer. Idén om hans skägg ville vi ta fasta på och såg snart en tydlig bild med denna tolkning. Ni vet, Gustav Vasa var noga med att följa trenderna ute i Europa och ville vara modern.

Utställningen upptar en yta på ca 500 kvm och visas i Fångetornet, Förbrända salen och Rustkammaren. Du kommer att kunna läsa om omvärlden vid Gustav Vasas tid, om både personer, händelser och upptäckter. En kort informationsfilm om Gustav Vasas marktövertagande har tagits fram speciellt för denna utställning och visas i ett tornrum. Genom samarbetet med Livrustkammaren finns originalföremål att beskåda, som du även kan granska nära med hjälp av modern 3D-teknik.

- Det finns inte många föremål från den här tiden bevarade så det är mycket roligt att vi med vårt fina samarbete med Livrustkammaren kan få låna några föremål som funnits i Gustav Vasas ägo, berättar Tommy Josefsson, intendent på Kalmar Slott. 

Bakom utställningen står ett helt team av kreativa personer och företag. Kalmar Slott har använt sig av lokala företag i så stor utstäckning som möjligt.

- Det är många vi kan tacka för denna utställning, konstaterar både Tommy och Mimmi. Det är så roligt att vi nu öppnar!

 

Historia:
1520 landstiger Gustav Vasa på Stensö udde, strax söder om Kalmar Slott, efter att ha suttit gisslantagen på Kalö slott i Danmark. Nu börjar kriget mot unionskungen Kristian den II som slutar med att han 1521 väljs till Riksföreståndare och 1523 väljs till kung över Svea rike. 

Med propaganda, våld och alla dåtidens maktmedel tar han makten, driven av hämnd och revanschlystnad. Alla uppror slås ner med största brutalitet. Det gäller att försvara ära och heder och med impulsiv träffsäkerhet ställa alla schackpjäser i rätt position och spela ut fienderna mot varandra.

Efter Gustav Vasas närmare 40 år som kung hade Sverige omdanats i grunden och blivit en stat, med en stark centralmakt där all makt utgick ifrån kungen. Staten hade nu ett skatteväsende där kungens kontroll var total och en egen armé hade inrättats. Den katolska kyrkans makt hade Gustav manövrerat ut och istället infört den protestantiska läran och därigenom sett till att kyrkan var underställd kungen själv. Ett kansli som lojalt styrde riket och som kommunicerade ut mot omvärlden hade inrättats och när kungen dör väljer man inte längre kungatronen, den ärvs.

 

Angående Covid-19:

Vi har och vi kommer dagligen att följa utvecklingen av Covid – 19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att se till att besökare såväl som personal kan känna sig trygga på Kalmar Slott. Vi håller slottet öppet och välkomnar alla besökare som är friska.

 

Utställningen är möjlig tack vare:

Utställningsproducent 
Destination Kalmar AB
Kalmar Slott/Tommy Josefsson, Mimmi Mannheimer

Utställningsdesign
JACTA collaboration, JAC studios/Johan Carlsson & Tove Alderin Studio                                     

Grafiskdesign
Studio Sophia Wood

Textförfattare
Tidsresan AB/Kristina Ekerot Eriksson, Bo Eriksson                                                    

Dramatiker ”Skäggets” monologer
Mia Törnqvist                                                                                                             

Skådespelare ”Skägget”
Shanti Roney   

Teknisk utveckling ”Skägget”
Tue Selmer Friborg                                              

Ljuddesign ”Skägget”
Sound Design/Martin Mighetto

Film
Pannrummet

Översättning/engelsk 
Lindemark Text

Översättning/tysk
Pegasus Översättningar

Föremålslån, original 
Livrustkammaren & Statens Historiska Museer

Kommunikation
Kalmar Slott/Emelie Nilsson

Koordinering
Kalmar Slott/Johanna Algotsson

Bygge
Kalmar Slott/Anas Azrak, Said Benhamou, Iko Broi, Ida Gustafsson, Filip Hellenstierna, Hanna–Stina Ivarsson, Mats Landström                         

Ljusarmatur
Ljusdesign AB

Föremålsbeslag mm.
Eckerud tq AB

Mediateknik
Kalmar Mediespecialist

Monter
Milox AB

Rustning och hjälm
Via Armorari

Prova på svärd
Arms & Armor

Smide
Joli-Svets

Snickeri
Ulestedt Snickeri & Inredningar AB

Elektriker
LR Installation AB

Tryck
Infoservice samt Arkitektkopia

 

Utställningen visas på Kalmar Slott från den 4 april till den 8 november 2020. Utställningen är ett samarbete med Livrustkammaren.

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!

Relaterade bilderKontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93