Regeringens vårbudget tar flera steg i rätt riktning i ett osäkert budgetläge.

- Jag ser flera steg i rätt riktning i regeringens vårbudget, trots det mycket osäkra ekonomiska läget, säger DIK:s förbundsordförande Karin Linder.

Ur DIK:s perspektiv uppmärksammar vi särskilt:

  • Satsningarna på tillsyn och forskning när det gäller arbetsmiljön. Det är ett viktigt steg för att komma till rätta med ohälsa i arbetslivet, där särskilt kvinnor är utsatta
  • Den höjda ersättningen i a-kassan. DIK har tillsammans med Saco länge drivit detta krav. Nu kommer ett ”lyft”. Det är bra, men på sikt måste vi få ett mer stabilt system där ersättningen följer den ekonomiska utvecklingen
  • En nationell biblioteksstrategi. Detta är en fråga som DIK länge har drivit. En god och jämlik tillgång till information är en förutsättning för ett framtida välfärdssamhälle. I detta sammanhang vill jag dock påpeka att DIK gärna hade sett att regeringen redan nu gjort en strategisk satsning på bemannade skolbibliotek
  • Återställningen av statens bidrag till kultursamverkansmodellen. Den åtgärden är kanske inte så stor i pengar räknat men har stor symbolisk betydelse när det gäller statens roll i den nationella kulturpolitiken
  • En förstärkning av resurserna till hum-sam området inom den högre utbildningen med 125 miljoner i år och 250 miljoner åren 2016-18. Det räcker inte långt, men trots allt en förstärkning. På sikt måste hela systemet med dagens olika resurser till olika utbildningsområden omarbetas.DIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är DIK partipolitiskt obundet. Så föreslå gärna frågor som förbundet borde arbeta med.


Kontakt