Påminnelse om att skotta framför ditt kärl Fotograf/Källa: Kretslopp Sydost

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Tack för att du underlättar genom att skotta, sanda och sopa av locket på ditt kärl så att vi kan hämta dina sopor. Glöm inte ställa kärlet med handtaget ut mot vägen eller platsen där sopbilen stannar. Låt kärlet stå framme tills det blir tömt.

Tack för hjälpen!Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31