Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) presenterar Stockholmsenkäten 2016; ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor samt kriminalitet. I år kommer även området ungas psykiska ohälsa att presenteras på pressträffen.

När: Idag, torsdagen den 14 juli
Var: Kl. 10.00, Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
Medverkande: Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd, och Julia Sandahl, utredare på avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen

Stockholmsenkäten genomförs av Stockholms stad vartannat år och är en undersökning som besvaras av ungdomar som går i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets andraårselever i Stockholms stad.

För smidig inpassering i receptionen får du gärna föranmäla dig till pressekreterare Cecilia Engström på cecilia.engstroem@stockholm.se.

Vi bjuder på fika. Välkommen!

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 076-122 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02