Regeringen tar initiativ till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande.Det berättade bostadsminister Peter Eriksson (MP) under sitt besök på Passivhus Centrum Västra Götaland i Alingsås.-Arbetet här har inspirerat oss, säger han.

Passivhuscentrum Västra Götaland har i samverkan med Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen i flera år jobbat hårt för inrättandet av ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande. Och nu står det klart att regeringen tar med en post för inrättandet i sin budgetproposition för 2017.

Förslaget säger att Boverket ska få ett ökat anslag på 10 miljoner kronor årligen från och med nästa år. Uppdraget är sedan att lämna driftbidrag till en eller flera organisationer som kan vara aktuella att ta på sig uppgiften. Att nyheten presenterades av bostadsministern under ett besök hos just Passivhuscentrum Västra Götaland, menar verksamhetschefen Carlos Andersson.
- Här finns kunskapen och kompetensen och det är precis detta vi arbetat för i flera år.

Kristina Jonäng (C), miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen är övertygad om att en förstärkning av de satsningar som gjorts i Västra Götaland skulle gynna utvecklingen av sunda och klimatsmarta bostäder och bidra till ökad konkurrenskraft i byggnadssektorn i hela landet.

- Västra Götalandsregionen har redan ökat finansieringen till Passivhuscentrum Västra Götaland med ambitionen är att det ska bli ett nationellt kunskapscentrum. Då kan den särskilda kompetens kring energieffektiva byggnader som vi tillsammans med Alingsås kommun har byggt upp här sedan starten 2008 komma fler till del.

För Alingsås kommuns del är det en fjäder i hatten på ett långsiktigt arbete med fokus på hållbarhet.
- Vi har en politisk enighet att vi vill vara den hållbara kommunen och har några av de bästa exemplen på miljövänliga byggen i vår kommun. Därför bedömer vi att vi har stora möjligheter att få tillgång till den finansiering som regeringen nu föreslår, säger Joakim Järrebring (S), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås Kommun.

FAKTA
• Det finns ett stort behov av att skapa sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler de kommande åren. Bostadsbyggandet måste öka samtidigt står de så kallade miljonprogramsområdena inför ett omfattande renoveringsbehov.

• Riksdagen har beslutat att energianvändningen i svenska bostäder och lokaler ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Ska målen nås behöver byggnaderna bli energisnålare och miljöpåverkan från materialen minska.

• I dag finns en stor andel av landets energieffektiva byggnader i Västra Götaland och här har man sedan många år tillbaka arbetat för att skynda på utvecklingen. En viktig framgångsfaktor har varit nära samverkan mellan ambitiösa kommuner, universitet, forskning och byggbransch.

• Passivhuscentrum Västra Götaland är ett regionalt kunskapscentrum för energieffektivt byggande som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljöanpassat byggande och renovering, företrädelsevis passivhus. Passivhus Västra Götaland är en resurs för hela Västra Götaland, och finansieras av Alingsås kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen.

KONTAKT

Miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng (C), 0708-67 16 21

Gustaf Zettergren, regionutvecklare, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 0700-82 41 58 

 

MILJÖNÄMNDEN
 
Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se