Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Patienten kom till sjukhuset för en varböld på ena benet. På vårdavdelning fick patienten en lunginflammation med tilltagande behov av ökad mängd syrgas. Efter flera kontakter mellan vårdavdelningen och intenssivvårdsavdelningen (IVA) flyttades patienten till IVA för respiratorbehandling. Kort efter att patienten kommit till IVA fick hen ett hjärtstopp och avled.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har klinikerna sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt