En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen i november förra året behandlades med fel dialysvätska. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Patienten behandlades med kontinuerlig dialys på intensiven. När man behövde byta dialysvariant så följdes inte rutinerna och det byttes inte till korrekt vätska. Som konsekvens fick patienten låga kalkvärden och surhet i blodet. De avvikande värdena upptäckes och korrigerades under behandlingen.

För att det inträffade inte ska upprepas ses de befintliga rutinerna över. Personalen ska dessutom få ökad erfarenhet av dialys genom träning och simulering.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt