Sverige fick en ny patientlag i januari i år. Den nya lagen ska bland annat stärka patientens ställning och rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Detta innebär att tidigare hinder som vissa landsting har infört och som begränsar njursjukas möjlighet till gästdialys har undanröjts. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) infört nya hinder med stöd av patientlagen.

I Riksavtalet för utomlänsvård har styrelsen för SKL infört att patienten själv får stå för de resekostnader som det egna valet av vårdgivare inom den öppna och slutna vården i annat landsting kan medföra. Eftersom gästdialys räknas som öppen vård hos annan vårdgivare och är ett eget val måste patienten själv stå för sina reskostnader enligt avtalet. En kostnad som kan hamna runt flera tusen kronor under en veckas dialys.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger: ”Den nya patientlagen har skapat kommunarrest för njursjuka och inte gett den delaktighet och självbestämmande som lagstiftaren hade tänkt. Detta är mycket allvarligt och innebär att njursjuka som har dialys tvingas att stanna hemma då vi andra reser till sommarstugan eller hälsar på släkt och vänner”.

Ing-Marie Kempe i Åtvidaberg har dialys fem dagar i veckan i Linköping. I sommar hade hon som vanligt planerat att vistas i fritidshuset i Loftahammar och dialysera i Västervik. Detta har Region Östergötland satt stopp för genom att de inte betalar resorna till gästdialysen.

 

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller hakan.hedman@njurforbundet.se. Ing-Marie Kempe kommenterar gärna sina upplevelser och kan nås på 070-685 27 64 eller ing-mari.kempe@live.se.

Fakta:

I Sverige har cirka 4 000 njursjuka dialysbehandling och drygt 5 000 lever med en transplanterad njure. Njursvikt är vanligt och var tionde svensk beräknas ha njurpåverkan. Njurförbundet är en patientorganisation med cirka 4 300 medlemmar.

www.njurforbundet.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401