I samhällsdebatten riktas ofta stora förhoppningar mot skolan som en arena för att skapa goda medborgare. Detta är dock något som tonas ner i den aktuella reformen av gymnasieskolan (Gy 11) som lägger tydligare fokus på att förbereda elever för yrkeslivet och vidare studier. En av följderna är att undervisningen i samhällskunskap halveras för elever på gymnasieskolans yrkesprogram. Joakim Ekman, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, har beviljats 5,4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet till det 3-åriga forskningsprojektet "Hur påverkar reformer av samhällskunskap ungas medborgarkompetens?".

– Det här projektet avser att undersöka hur reformer av det här slaget påverkar ungas utveckling som medborgare med fokus på deras demokratiska värderingar, politiska kunskaper och politiska engagemang, säger Joakim Ekman.

Projektet undersöker två aspekter av undervisning i samhällskunskap på gymnasieskolans yrkesprogram och på de teoretiska programmen: mängden undervisningstimmar och typen av undervisning.

– Vad gäller mängden undervisning knyter vi an till en internationell diskussion om kausala effekter av utbildning. Men utbildningsreformen innebär inte enbart en minskning av antalet timmar utan också en viss förändring av formen för undervisningen i riktning mot mer traditionell katederundervisning, säger Joakim Ekman.

Projektet ska studera hur båda dessa saker påverkar unga människors "medborgarkompetens". Forskningen bedrivs i samarbete med kolleger vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet.

Forskningsprojektet syftar till att lämna ett gediget empiriskt bidrag till forskningen om skolans demokratiuppdrag. Genom att studera effekterna av såväl mängden undervisningstimmar som undervisningsformerna hoppas Joakim Ekman intressera politiska beslutsfattare, yrkesverksamma lärare och landets lärarutbildningar.

– Vi ser detta projekt som ett sätt att lyfta frågan om skolans demokratiska uppdrag och öppna upp för en vidare diskussion om effekterna av undervisning på annat än sådant som rör elevernas kunskapsresultat.

Ytterligare information
Joakim Ekman, professor i statsvetenskap vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola, är en av de 38 forskare som får projektbidrag av Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap (UVK). Totalt har 297 ansökningar behandlats.

Joakim Ekman: 070-491 93 68 eller joakim.ekman@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876