Samordnare för föreningsliv och integration Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Sedan hösten 2015 har en stor mängd flyktingar kommit till Sverige, länet och Timrå. Situationen i vår kommun är mer stabil nu än tidigare i höst. Fokus flyttas från att hantera ett akut mottagningsskede till att börja arbeta systematiskt och långsiktigt med integrationsfrågorna. Nu tar Timrå kommun nästa steg och anställer en person, Per ”Pelle” Selander, som ska samordna för integration och föreningsliv.

– Vi vill använda fritids- och föreningslivet som en integrationsarena för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i vår kommun. De är en viktig resurs för att lyckas med integrationsarbetet, säger Lars Backlund, arbetsmarknadschef och kommunens integrationssamordnare.

– Jag tycker det är spännande och min ambition är att skapa en ökad kulturkompetens inom föreningar framför allt idrottsföreningar, men även andra ideella föreningar/organisationer för att skapa en inkluderande miljö, säger Pelle Selander och fortsätter:

– Det handlar om att stärka flyktingars möjligheter att delta i det befintligt fritids- och föreningsliv.

Per, eller Pelle som han kallas, började sin anställning på Timrå kommun 1 februari i år och han har fullt upp med att möta ungdomar på boenden samt samordna med kultur- och föreningslivet i hela kommunen.

– Närmast ligger en fotbollscup för ensamkommande flyktingbarn som vi kommer att arrangera i NCC-hallen. Vidare kommer vi att delta i en annan cup, Sundscupen i mitten av mars. Då möter våra ungdomar lag från Gästrikland, Uppsala och Stockholm, säger Pelle och fortsätter:

– Till sommaren planerar jag andra aktiviteter med föreningslivet, bland annat tillsammans med aktivitetshuset Pangea arrangera en cup på Fagerstranden. Då ska vi bjuda in andra lag från länet.

Idrotten är inte allt

Sporten fotboll har blivit en inriktning i arbetet då det är en enkel och stor sport världen över som alla förstår. Men det är bara en liten del av Pelles vardag.

– Jag jobbar med att marknadsföra kommunens alla evenemang bland ungdomarna så att de kan komma ut och delta i de olika aktiviteterna som finns. Våra aktiviteter och deras deltagande är av stor betydelse för att skapa integration i vårt samhälle men det är en lång väg att gå, säger Pelle.

– Många av dessa ungdomar har kanske inte haft en pappa i uppväxten, aldrig besökt ett badhus eller gått i samma klass som en tjej. Att visa empati, respekt och förklara hur det nya landet fungerar ingår i det vardagliga arbetet.

– Jag är själv pappa och har erfarenhet av att jobba med ungdomar och det är en viktig förutsättning för uppdraget men även att ha fingertoppskänsla. Jag lär mig nya saker varje dag och det här är roligt! Nu vill jag att så många som möjligt från föreningslivet kontaktar mig så kan vi tillsammans göra Timrå till en bra boendekommun för våra nyanlända.

Flyktingsituationen

Västernorrland är åttonde största asyllän i Sverige. De län som tar emot fler än oss är Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Kalmar, Värmland, Dalarna och Örebro. Första januari i år hade länet 7865 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem varav 770 är ensamkommande barn. Kommunerna som har flest inskrivna är Sundsvall, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

Jämfört med situationen i januari syns en viss förbättring hos vissa kommuner, framförallt när det gäller socialtjänsten och tillgång till överförmyndare. Inom skolan börjar läget stabiliseras även om gymnasieskolan är mest påverkad.

– Situationen i vår kommun är mer stabil nu. Länsstyrelsens avstämningsmöten har upphört och kommunens samordningsgrupp träffas bara varannan vecka nu till skillnad från tidigare varje vecka. Nu lägger vi fokus på de som har kommit till vår kommun, avslutar Lars Backlund.

Pelle Selander är projektanställd till och med sista december 2016 och förutom Timrå kommun ingår Västernorrlands idrottsförbund i satsningen.

Mer information:
Lars Backlund, arbetsmarknadschef, tfn: 060-16 31 00
Pelle Selander, samordnare för föreningsliv och integration, tfn: 070-300 54 31 Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt