Berättarministeriets bild till pressmeddelandet "KTH och Berättarministeriet startar forskningsprojekt om hur digital storytelling kan stärka ungas lärande"

Berättarministeriet instiftar priset Pennsvärdet som en hyllning till läraren. Nomineringen är öppen mellan 21 februari–16 mars via pennsvärdet.se Foto: Karl Gabor.

Berättarministeriet instiftar priset Pennsvärdet för att uppmärksamma låg- och mellanstadielärare som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden och som i en nyskapande och framåtlutad anda främjar sina elevers kreativitet, språkutveckling och kritiska tänkande. Idag öppnar nomineringsperioden.

–        Pennsvärdet är vår hyllning till lärarna vars gärning vi dagligen ser prov på,
och vi hoppas att priset ska stärka och inspirera andra lärare med liknande förutsättningar, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet. Lärare som jobbar i socioekonomiskt utsatta områden möter utmaningar som ställer stora krav på deras engagemang och pedagogiska kompetens. Det vill vi hylla och uppmuntrar alla att nominera till priset via pennsvärdet.se, hjälp oss att lyfta lärarna!

Pristagaren av Pennsvärdet utses av en jury med bred erfarenhet inom pedagogik, kritiskt tänkande och kreativitet. Mottagaren tillkännages i maj och priset delas ut under en ceremoni i Stockholm samma månad.

OM PENNSVÄRDET
>Nomineringsperiod:
21 feb – 16 mars via www.pennsvärdet.se
Alla är välkomna att nominera till priset. Man kan nominera en enskild lärare eller ett arbetslag.

Kriterier: Priset är ämnat för låg- och mellanstadielärare som jobbar i något av Berättarministeriets verksamhetsområden* och tilldelas en eller flera lärare som i en nyskapande och framåtlutad anda främjar elevernas språkutveckling, kreativitet och kritiska förmåga genom sin pedagogiska gärning.
*Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Södertälje, Östra Göteborg eller Angered.

Priset består av:

Ett diplom och ett pris designat och skapat av Aviva Scheiman, formgivare och guldsmed En prissumma à 25 000 SEK som ska användas till lärarens pedagogiska vidareutveckling

Jury:
Anne-Marie Körling
, grundskolelärare och författare av pedagogisk litteratur (juryledamot)
Cecilia Nordström, styrelseordförande Berättarministeriet (juryns ordförande)
Daniel Sjölin, författare och programledare (juryledamot)
Olof Gränström, project manager, Gapminder (juryledamot)
Reza Saleh, strategisk ledare program och utbildning, Berättarministeriet (juryns sekreterare)
Stina Wirsén, illustratör och författare (juryledamot)
Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik, Uppsala universitet (juryledamot)
Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet (juryledamot)

För mer information, kontakta: Fanny Siltberg, pressansvarig, 073-682 31 25, fanny.s@berattarministeriet.se

Pressbilder: >Flickr > >Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14