Omslag: Kyrkoordning 2020 Fotograf/Källa: Omslag: Anders Stjärna

Ny redaktör för Kyrkoordningen som snart kommer i ny utgåva är Per Westberg, förhandlare och rådgivare för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 2020 års Kyrkoordning innehåller många ändrade regler och är uppdaterad per den 1 januari 2020.

Bland nyheterna kan nämnas ändrade regler om:

  • • biskopsval
  • • direkta val
  • • sammanträden på distans

Kyrkoordning 2020 - Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan är ett nödvändigt verktyg för anställda i Svenska kyrkan eller för den som är förtroendevald.

Boken innehåller bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Kyrkoordningen bestäms av kyrkomötet.

Kyrkoordningen utfärdades första gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter varför det är angeläget att ha den senaste versionen för att vara uppdaterad.

 

Produktinformation

  • Titel: Kyrkoordning 2020. Med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan
  • Förlag: Verbum AB
  • Omslag: Anders Stjärna
  • Sättning: Aina Larsson/Sättaren
  • ISBN: 978-91-526-3811-8
  • Utgivning: 10 februari 2020
  • Pris: Från 279 kr/st

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28