En person i yngre medelåldern har avlidit av covid-19 i sitt hem.

– Det förekommer även att yngre personer drabbas hårt och avlider av covid-19 även om det är väldigt ovanligt. Det är beklagligt men vi vet att det kan förekomma, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Personen var i kontakt med sin vårdcentral en dryg vecka före sin död.

– Vid det tillfället fick patienten korrekta råd angående egenvård i hemmet enligt våra rutiner, säger Pär Lindgren, chefläkare för Region Kronoberg.

Region Kronoberg kommer inte att lämna några ytterligare uppgifter kring den avlidne eller omständigheterna kring hens död.

Aktuella siffror över antal fall i Kronoberg.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt