– Han är kompetent och har stor förmåga att prestera goda resultat.
– Dessutom utvecklar han människor i sin närhet samtidigt som han har förmåga att skapa stabilitet, fortsätter sjukhusdirektör Jan Eriksson.

Peter Tellberg, 40 år, arbetar sedan sex år tillbaka som ekonomidirektör i Örebro läns landsting, där Universitetssjukhuset Örebro ingår. Peter Tellberg har därmed bland annat stor erfarenhet av frågor som rör universitetssjukhusens speciella roll och uppgift inom svensk sjukvård.

1999 anställdes han som controller till landstingsdirektören i Örebro läns landsting och redan året därpå utsågs han till ekonomidirektör för landstinget.

Tillsammans med många medarbetare i landstinget bidrog han till att vända den negativa ekonomiska trenden. Under 2005 kunde landstinget i Örebro till exempel redovisa att de klarat ett tvåårigt besparingsprogram om cirka 250 miljoner kronor, samtidigt som verksamheterna utvecklades.

– Han är en kunnig person som dessutom har god kännedom om att leda i en politisk styrd organisation, säger Jan Eriksson.

Peter Tellberg tillträder sin nya befattning kring årsskiftet, men kommer successivt under hösten att introduceras som ekonomidirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Peter Tellberg är gift och har två barn. Han har arbetat tio år i Örebro, men både han och hans hustru kommer ursprungligen från Göteborg.

För ytterligare information kontakta Peter Tellberg, ekonomidirektör Örebro läns landsting, tfn 0703- 26 24 03

Med vänliga hälsningar Ann-Christine Andersson, kanslichef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tfn 0736-16 17 35Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000