Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.

De operationer som ställs in är de som kan vänta utan att patienten kan ta skada, som icke akuta ortopediska operationer och överviktskirurgi.

Anledningen till att operationerna ställs in är för att spara på material, spara på blod och på grund av brist på personal då många medarbetare på våra sjukhus är hemma med förkylningssymtom eller för att vårda sjuka barn.

För att kunna följa personalförsörjningen varje dag och stärka upp där det behövs påbörjas nu en daglig statistikinsamling för sjukfrånvaro och VAB (vård av barn). Chefer rapporterar in antal frånvarande och utifrån det kan medarbetare flyttas inom eller mellan verksamheter vid behov.

Samtidigt vädjar Region Kronoberg till familjer att planera VAB efter vilken förälder som behövs mest på jobbet.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt