Här är den tänkta placering av cykelgaraget på stationsområdet. Fotograf/Källa: Kalmar kommun

Kalmar kommun planerar för ett cykelgarage i stationsområdet. Detta är ett av många steg i satsningen mot ett hållbart samt yt- och resurseffektivt transportsystem där ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik är viktigt.

- Man ska tryggt kunna ha en cykel stående frekvent vid stationen och finna den ostulen, torr och utan frusna bromsar när man ska nyttja den, säger Thomas Eidrup, cykelstrateg på Kalmar kommun.

Cykelgaraget kommer att rymma åtminstone 130 cyklar inomhus jämfört med dagens 96 cyklar utomhus på samma yta. Satsningen riktar sig främst till pendlare till eller från Kalmar.  Tanken är att man får abonnera på en plats månadsvis, en lösning som fungerat bra i andra städer.

- Vi har tidigare tittat på flera andra ytor i stationsområdet och avfärdat dem av olika skäl så nu är det denna yta vi gör ett test att gå vidare med och så småningom söka bygglov för, berättar Thomas.

Upphandling av byggnationen av cykelgaraget sker i slutet av sommaren. I upphandlingen får vi informationen kring garaget som behövs för att söka bygglov. Går bygglovet igenom antas offerten och förhoppningen är cykelgaraget ska vara i bruk senast våren 2020.

Siktlinjen från Stationsgatan mot Kalmar Slott kommer inte att påverkas i någon större utsträckning eftersom byggnaden placeras lågt längs med busstationen. Träd kan eventuellt behöva tas ned väster och då är tanken att dessa ska ersättas med nya träd i närområdet.

Cykelgaraget finansieras av Kalmar kommun och EU-projektet Cities Multimodal som Kalmar är med i.

För mer information
Thomas Eidrup, cykelstrateg
0480-45 04 66
thomas.eidrup@kalmar.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 


Kontakt


Henrik Nilsson

Kommunikationschef

henrik.nilsson@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 58

0703-99 07 71