Region Kronoberg har kommit en bra bit in i planeringsarbetet, där flera utredningar pågår och några är genomförda. En del görs i samarbete med till exempel arkitekt, vårdkonsult, Växjö kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen.

- Just nu planerar och utreder vi det nya sjukhuset, men det definitiva beslutet fattar vi i december 2021. Den rådande coronapandemin kommer ge oss nya lärdomar och också nya skäl för nybyggnation, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt