JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO ger Polismyndigheten allvarlig kritik för att inte ha följt beslut från Statens överklagandenämnd.

JO har granskat hur Polismyndigheten hanterade två beslut från Statens överklagandenämnd (SÖN). Nämnden upphävde två beslut som Polismyndigheten fattat i samband med att myndigheten sökte chefer till Nationella operativa avdelningen (NOA), men Polismyndigheten valde att inte följa nämndens beslut.

I sitt beslut uttalar JO att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Enligt JO har beslutsmyndigheten en principiell skyldighet att tolka och tillämpa överinstansens beslut på ett lojalt sätt.

JO konstaterar dock att Polismyndigheten inte lojalt följt överinstansen SÖN:s beslut och rättat sig efter vad nämnden har bestämt i de granskade fallen.

– Det kan inte accepteras att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort. Genom sitt agerande har Polismyndigheten inte bara satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel utan också omintetgjort effekten av SÖN:s kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut. Polismyndigheten förtjänar allvarlig kritik för sitt agerande, säger JO Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Läs hela JO-beslutet, dnr 4816-2018


För mer information kontakta föredragande Johan Hedström, 08-786 53 61, johan.hedstrom@jo.se eller informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98