Kommuner och landsting med målsättningen att öka andelen ekologiskt i de offentliga köken ökade med sju procent under 2009. Idag har över 60 procent av landets offentliga verksamheter uppsatta eko-mål, enligt EkoMatCentrums rapport, som i år finansieras av KRAV.

Idag presenteras EkoMatCentrums rapport om ekologiska inköp i 248 kommuner och landsting under 2009. Rapporten visar att ekologiska inköp i kommuner och landsting fortsatte att öka under 2009 och att riksgenomsnittet för eko-inköp är 10,2 procent, en ökning med 10 procent jämfört med 2008. En av EkoMatCentrums slutsatser är att regeringens mål på 25 procents ekologiskt inom offentlig sektor har haft stor betydelse för utvecklingen.

– Utan 25 procents-målet hade vi inte haft mycket ekologiskt i offentlig sektor idag. Se på den privata eko-konsumtionen i detaljhandeln, där finns inget offentligt mål och inköpen ligger bara på ca 3 procent, säger Eva Fröman på EkoMatCentrum.

 77 procent av kommuner & landstingen ökade sina eko-köp under 2009 medan bara 23 procent minskade inköpen.

 – Det är glädjande siffror med tanke på att finanskrisen var som djupast under 2009, säger Eva Fröman.

Rapporten visar också att över hälften av landets kommuner och landsting, 61 procent, har fattat ett politiskt beslut om att servera mer ekologiskt i de offentliga köken och i 38 procent av de offentliga verksamheterna finns inte några politiska beslut om att servera ekologiskt.

 – Tydligt formulerade mål ger resultat och kan ses som något positivt för utvecklingen av ekologisk mat i offentlig sektor, säger Eva Fröman.

EkoMatCentrums rapport innehåller också den så kallade Ekomatsligan som media rapporterade om i förra veckan, det vill säga vilka kommuner och landsting som är bäst respektive sämst på ekologiskt. Även en lista på vilken eko-mat som är populärast i de offentliga köken finns med.

EkoMatCentrum har gjort rapporten med ekonomiskt stöd från KRAV. Den kan laddas ner på KRAVs och EkoMatCentrums webbplatser.

Kontakt:

EkoMatCentrum

Eva Fröman, 08-779 59 29, eva@ekomatcentrum.se, www.ekomatcentrum.se

Carin Enfors, 08-582 444 24, carin@ekomatcentrum.se , www.ekomatcentrum.se

 

KRAV

Media:

Pia Högström, Marknadschef KRAV 018 15 89 00 pia.hogstrom@krav.se
Kristin Cooper, pressansvarig 018 17 45 06  kristin.cooper@krav.se

Utbildning och offentlig verksamhet: Staffan Carlberg, 018-17 45 11, staffan.carlberg@krav.se, www.krav.se
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30