Länsstyrelsen har tagit beslut kring att godkänna strandskyddsdispens på Skeppshamn (Åstön i Timrå) för camping.

 

  • Vilken fantastisk nyhet! Under lång tid har vi arbetat med att skapa möjligheter att utveckla Skeppshamsområdet till ett ännu bättre och viktigare besöksmål. Med beslutet försvinner ett av de hinder som gjort det svårt att utveckla områdets fulla potential vilket i sin tur kommer att vara bra för besöksnäringsutvecklingen på hela Åstön och Tynderö, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet, som nu vunnit laga kraft, är en dispens om att få bedriva campingverksamhet inom strandskyddet. Strandskyddet vid skeppshamn är på 200m mot det generella strandskyddet som brukar vara 100m för att det fortfarande ska vara en god tillväxt för ett rikt natur- och växtliv.

  • Det har varit en lång process som tagit nästan 2år. Processen med att skapa förutsättningar att bedriva campingverksamhet i området,

fortsätter nu med begäran om dispens för att bedriva verksamhet utifrån reservatsföreskrifterna, säger Magnus Karlsson, tf verksamhetschef fastighet Timrå kommun

Området i Skepphamn har under många år varit i fokus från kommunens sida och pekas i kommunens översiktsplan ut som ett framtida område för utveckling av besöksnäring. En rad insatser har dock redan skett.

  •    Vi har satsat långsiktigt på området och bland annat byggt ut avloppet. Vi har också renoverat och byggt om cafét ute på Skeppshamn som nu har ett riktigt restaurangkök. I projektet Ringar på vattnet har Åkeröviken utvecklats tillsammans med båtklubbarna. Bland annat finns nu nya bryggor och ett servicehus med både toaletter och pentry. Det här har skapat mervärde i hela området säger Gunnar Grönberg (S), ordförande Kultur och Tekniknämnden.

Området är välbesökt och erbjuder en unik kombination av natur, kulturhistoria och friluftsliv. Många besökare efterfrågar en vidareutveckling av Åstön och det här beslutet är ett steg i den riktningen.

  • Vi ser en stor potential i området kring Skeppshamn. I och med detta beslut har vi kommit ett steg närmare en framtida etablering. Vår förhoppning är att kunna tillgängliggöra naturreservatet för besökare utifrån och ge dem möjlighet att bo kvar och uppleva fler delar av Tynderö och Åstön. säger Fredrik Eriksson, ansvarig för besöksnäringen Timrå kommun.

Kontaktinformation

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande
stefan.dalin@timra.se , 073-270 95 39

Gunnar Grönberg (S), ordförande Kultur och Tekniknämnden
gunnar.gronberg@timra.se,  073-040 0966

Magnus Karlsson, tf Verksamhetschef fastighet, Timrå kommun
magnus.karlsson@timra.se, 060-163447

Fredrik Eriksson, ansvarig besöksnäringen Timrå kommun
fredrik.eriksson@timra.se, 072-2166077

 Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt