Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19. Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

- Vi har fortsatt en nedåtgående trend, med få nya fall den senaste veckan. Antalet inneliggande patienter, avlidna per dag/vecka och andelen positiva provsvar minskar också. De positiva proven var under förra vecka nere på 2 procent, säger Region Kronobergs smittskyddsläkare Christian Blomkvist. 

Onsdag 8 juli startade Region Kronoberg provtagning av allmänheten, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Erbjudandet gäller endast personer med symtom förenliga med covid-19. Provtagningen hanteras via länets alla vårdcentraler, och görs på plats på vårdcentralen eller som ett självtest. Under den första dagen med allmän provtagning testades drygt 80 personer.

Region Kronoberg planerar för att starta allmän serologiprovtagning, det vill säga test för att se om en person har antikroppar mot covid-19, i augusti.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt