Rapport från Folktandvårdens styrelsemöte den 3 februari 2016. 2015 har varit ett bra år för Folktandvården Västra Götaland. Positivt ekonomiskt resultat, fler kunder och också väldigt nöjda kunder. Men också en del utmaningar som brist på tandsköterskor, tandhygienister och till viss del även tandläkare, som leder till svårigheter med bemanning.

Positivt ekonomiskt resultat

År 2015 slutade Folktandvården med ett positivt resultat på 14,1 miljoner kronor.
- Ett mycket bra resultat då Folktandvården även lämnar ett koncernbidrag till Västra Götalandsregionen på 21 miljoner kronor, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande.

Rekord i antal Frisktandvårdsavtal

Aldrig har så många valt Frisktandvårdsavtal som under 2015! Under året tecknades 28 000 nya Frisktandvårdsavtal hos Folktandvården Västra Götaland och idag har över 170 000 personer i Västra Götaland Frisktandvård, tandvård till fast pris per månad.

Fler och nöjda kunder men något försämrad tillgänglighet

Folktandvården har ingen väntetid för prioriterade patientgrupper. Till de grupperna hör barn och ungdomar, personer med rätt till särskilt tandvårdsstöd och personer med akuta tillstånd. För dem som inte tillhör de prioriterade grupperna har tillgängligheten försämrats något under 2015.

-Detta beror på flera saker, säger Stig-Olov Tingbratt, tandvårdsstyrelsens ordförande. Vi ser en ökad efterfrågan på tandvård och har också fått fler kunder. Vi har en generell brist på tandsköterskor och tandhygienister, på vissa landsorter även tandläkare, samtidigt som vi har en ökad tillströmning av asylsökande med tandvårdsbehov.

Folktandvården har gjort flera olika insatser för att förbättra situationen.
-Vi har exempelvis jobbat hårt för att få fler utbildningsplatser både för tandsköterskor och tandhygienister och lyft problemet genom skrivelser och muntliga framställanden. För tandsköterskeutbildningen har det äntligen gett resultat med utökat antal utbildningsplatser från hösten 2016. För tandhygienister fortsätter vi att jobba för att påverka universiteten, avslutar Stig-Olov Tingbratt.

-Det är roligt att se i vår enkät från hösten 2015 att våra kunder är väldigt nöjda, både med vård, bemötande och tillgänglighet, säger Jens Söder vice ordförande. Vi har som målsättning att alla som vill komma till Folktandvården ska få en tid inom tre månader och vi utgår alltid från patientens behov vid prioriteringar. Under 2016 kommer vi ha ytterligare en mobil tandvårdsklinik som kan finnas på orter och platser där behoven är som störst.

Stig-Olov Tingbratt, ordförande, tel 0709-35 84 55
Jens Söder, vice ordförande, tel 0735-33 52 55
Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör, tel 0706-45 00 28

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 164 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum.

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57