Fr vänster: Fastigos vd Mona Finnström tillsammans med Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, som vill lyfta vikten av att ta emot praoelever. Fotograf/Källa: Fastigo

Sedan tre år tillbaka medverkar ett antal fastighetsbolag i Stockholm i ett praoprojekt tillsammans med Rinkebyskolan. Syftet är att visa upp branschen för en ny generation, samtidigt som man ger eleverna möjlighet att få kontakt med nya arbetsplatser och företag. Nu genomförs en informationsinsats för att peka på vikten av att ta emot praoelever.

Prao på högstadiet är obligatoriskt sedan 1 juli i år vilket gör att behovet hos skolorna att hitta praoplatser är större än någonsin. I Stockholm stad finns det enligt Skolverket närmare 20 000 elever som går i årskurs 8 och årskurs 9. I riket handlar det om närmare 225 000 elever.

- Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och hur vi klarar generationsskiftet är en avgörande fråga för vår branschs framtid. Det är många företag som konkurrerar om samma kompetens och här gäller det att jobba långsiktigt. Därför tyckte vi att prao är en bra väg att nå framtidens arbetskraft, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Som ett led i det här projektet har Fastighetsägarna Stockholm tillsammans med Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, tagit fram en film för att belysa nyttan med prao. Filmen, som riktar sig till både elever och till företag, kommer att spridas till skolor och företag inom fastighetsbranschen i Stockholmsområdet. Därutöver genomförs ett särskilt utskick till fastighetsbolag i hela landet. Förhoppningen är att detta ska göra att fler fastighetsbolag får upp ögonen för prao samtidigt som fler skolor ser nyttan i att kontakta företag inom fastighetssektorn.

- Med filmen vill vi visa att både elever och fastighetsbolag har mycket att vinna på prao. Vi hjälper skolan och eleverna med praoplatser, samtidigt som vi visar upp vad arbete inom branschen innebär och vilka möjligheter som finns. Vem vet, någon av dessa skolelever kanske blir en framtida medarbetare på ett företag inom fastighetsbranschen, säger Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Sedan 1 juli är det obligatoriskt med prao på högstadiet, vilket kommer att öka skolornas behov av att komma i kontakt med företag som är intresserade av att ta emot praoelever. Här vill fastighetsbranschen vara med och bidra, och förhoppningen är att den här informationssatsningen kommer öka intresset och engagemanget inom branschen.

- Ett enskilt företag eller en enskild bransch kan inte lösa hela behovet av praoplatser, men alla kan göra något. Fastighetsbolagen finns och verkar där människor bor och lever. Vi är en del av människors vardag och därför känns det väldigt naturligt att vara med och bidra i det lokala samhället, säger Anni Carpelan.

Fakta
Praoprojektet har primärt inneburit ett samarbete med Rinkebyskolan som har pågått i tre år. Konkret har det bestått i att elever från årskurs 8 under en veckas tid har praoat hos ett antal fastighetsbolag i Stockholm samt hos Fastigo.

Idag torsdag kommer ett informationsmail skickas ut tillsammans med en länk till filmen. Utöver utskicket till skolor och företag inom Stockholms län kommer det även att genomföras ett utskick till fastighetsbolag över hela landet för att ytterligare sprida frågan om prao och vikten av att ta emot praoelever.

Filmen som Fastighetsägarna Stockholm och Fastigo har tagit fram går att se här: https://www.youtube.com/watch?v=8_oZLFmHFn8&t=2s.

Kontakt
Mona Finnström, Fastigo, 070-676 69 22
Anni Carpelan, Fastighetsägarna Stockholm, 073-982 66 86


Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi organiserar cirka 1 100 medlemmar med över 22 000 anställda över hela Sverige. Fastigo erbjuder bland annat skräddarsydda avtal, rådgivning och lönestatistik för branschen.


Besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/fastigo-abKontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922