I november arrangerar Berättarministeriet den första Läradagen någonsin. En dag då lärare kan inspireras av intressanta talare, ta del av den senaste forskningen samt delta i rundabordssamtal och möta andra pedagoger. Lärardagen är en kostnadsfri konferens som kommer att bli årligt återkommande. Temat i år är berättande i undervisningen och digitalt lärande.

– Med Berättarministeriets Lärardag vill vi stärka pedagogerna i deras dagliga arbete och förmedla nya metoder och strategier för att öka läs- och skrivkunskaperna – erfarenheter som man har nytta av oavsett undervisningsämne, säger Berättarministeriets verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten.

– 16 000 elever har sedan vi startade vår verksamhet 2011, blivit författare i Berättarministeriets skrivarverkstäder i Järva, Södertälje och Hagsätra. Med kreativitet, fantasi och lustfyllt lärande kan vi fortsätta att vara ett stöd för lärare i undervisningen genom att stärka elevernas språkförmåga, säger Berättarministeriets programansvarig och pedagog Reza Saleh.

Berättarministeriet kan nu avslöja att gäster på scen kommer att vara Barbro Westlund, lärarutbildare och forskare vid Stockholms universitet, Peter Parnes, specialist på IT i klassrummet och professor vid Luleå Universitet, Torgny Karnstedt, författare och föreläsare i konsten att berätta. Deltar gör även utbildningsminister Gustav Fridolin och komikern Özz Nûjen, Konferencier för dagen är omtyckte barn- och ungdomsprogramledaren Fredrik Berling.

Alla grundskolelärare i Berättarministeriets upptagningsområden är välkomna att anmäla sig. Våra upptagningsområden är Södertälje, Järva (där Spånga, Tensta, Rinkeby, Kista och Hässelby ingår) och Hagsätra (där Enskede-Årsta-Vantör och Farsta ingår).

Berättarministeriets kostnadsfria Lärardag, i samarbete med Allmänna Arvsfonden, äger rum måndagen den 16 november på Fotografiska Museet i Stockholm. Representanter från media är varmt välkomna för att höra om nya metoder och de senaste rönen.

För att anmäla sig, maila eller ring programansvarig Reza Saleh, 073 682 31 17, reza@berattarministeriet.se. För mer info: www.berattarministeriet.se

Fakta:
Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet, för närvarande i Södertälje, Järva och Hagsätra. Vi vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14