Det finns förskolor som serverar nästan 100 procent ekologisk mat. Otroligt duktiga kockar i förskola och skola som håller kommunernas ekosiffror på hög nivå. Nu är det dags att uppmärksamma dessa eldsjälar och lyfta dem till skyarna för deras ekoinsatser. På Ekomässan i Malmö den 21 oktober premieras Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat av Ekomatcentrum och KRAV.

Det finns förskolor som serverar nästan 100 procent ekologisk mat. Otroligt duktiga kockar i förskola och skola som håller kommunernas ekosiffror på hög nivå. Nu är det dags att uppmärksamma dessa eldsjälar och lyfta dem till skyarna för deras ekoinsatser. På Ekomässan i Malmö den 21 oktober premieras Sveriges bästa förskolor och skolor på ekologisk mat av Ekomatcentrum och KRAV.

- Jag är djupt imponerad av dessa förskole- och skol-kockar. De klarar att köpa och servera ekologisk mat för en spottstyver. En helt ekologisk näringsriktig och klimatsmart lunch för runt en tia. De kan trolla med knäna, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum.

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna. Lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra förskolor och skolor till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat. Visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.

Lilla Ekomatsligan premierar tre nivåer, grönt, silver och guld. Grönt för de som nått det nationella målet 25 % ekologiskt i offentlig sektor. Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp och
slutligen guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp. I årets Lilla Ekomatsliga finns sex förskolor som nått guldnivån och åtta skolor och förskolor som nått silvernivån.

-  Barnen är vår framtid och de förtjänar det absolut bästa. Det borde vara lag på att servera ekologisk, klimatsmart och hälsosam mat i skolan och förskolan, så att alla barn i Sverige får samma förutsättningar, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum.

Ekomatcentrum som står bakom Lilla Ekomatsligan håller även i ett seminarium på mässan. Inspirationsseminariet handlar om klimatsmarta matvanor för barn. Ekomatcentrum kommer att berätta om projektet ”Klimatsmarta matvanor i skola och förskola” och ge tips på hur barnens matvanor kan förbättras med mer grönsaker i hemmet och i skolan.
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30