Flera företag har i spåren av pandemin lanserat olika prenumerationstjänster. Affärsmodellen bygger på cykliska och återkommande betalningar - det ökar framför allt inom detaljhandeln men även inom livsmedel- och musikbranschen.

När effekterna av coronaviruset fortsätter sprida sig över globala medborgare och ekonomier så måste företagen snabbt anpassa sig. Den senaste rapporten ”Subscription Impact Report” som Zuora har tagit fram, avslöjar trender för hur COVID-19 har påverkat prenumerationstillväxten från den 1 mars - 31 maj 2020 jämfört med de föregående 12 månaderna. Rapporten visar att 50,4 procent av företagen har ett oförändrat resultat, medan 18,3 procent uppger att prenumerationstillväxten ökar snabbt under tidsperioden. 17,1 procent av företagen såg en långsam tillväxt och resterande 14,2 procent befinner sig ännu i en uppstartsfas.

 

Prenumerationsekonomin började ta fart för ett par år sedan. Med allt fler branscher och verksamheter som numera erbjuder olika prenumerationstjänster, har det också blivit svårare att manövrera på marknaden. Allt fler konsumenter använder sig av så kallade jämförelsesajter av prenumerationer som exempelvis Prenumeration.online där konsumenter kan jämföra boxar, matkassar eller ljudböcker. Ett annat exempel är Prenumeration.se som bland annat låter konsumenter jämföra mobilabonnemang och dagstidningar på nätet. 


 

-       Det växande antalet av olika prenumerationstjänster och prenumerationsprodukter är ett resultat av att svenska konsumenter i en allt större utsträckning handlar på nätet. Våra shoppingvanor håller på att digitaliseras och detta beror på att allt fler människor ständigt finns tillgängliga online via sina mobiltelefoner. Det har också dykt allt fler prenumerations-appar den senaste tiden vilket gör shoppingen ännu smidigare, säger pressansvarig på Prenumeration.online.

 

En annan rapport som tagits fram av Zuora, “Subscription Economy IndexTM”, visar att de senaste åtta åren har varit gynnsamma för prenumerationsbaserade tjänster. Företagen haft en explosionsartad tillväxt globalt sett och där omsättningen ökat med mer än 400 procent.

 

Prenumerationsmodellen har blivit fördelaktig både för företag men också för konsumenter då bägge parter sparar tid med abonnemang där allt sker på automatik. Konsumenten behöver till exempel bara tänka på att beställa tjänsten eller produkten vid ett första tillfälle. Så snart de lagt beställningen och fyllt i sin information kan de luta sig tillbaka och dra nytta av fortlöpande beställningar. Vissa produkter, som exempelvis matkassar, levereras direkt till konsumentens dörr utan något krångel. När det kommer till musik eller e-böcker så levereras dessa tjänster direkt till konsumentens smartphone vilket är smidigt. På så sätt slipper konsumenter göra upprepade inköp och kan därmed spara in tid.

 

Ny trendspaning visar att svenskarna vill köpa utan att äga

Prenumerationsekonomin har också banat väg för en ny slags konsumtion, där individer vill använda tjänster och produkter istället än att äga. Det finns också ett växande intresse av att svenska konsumenter vill minska antalet inköp och där man istället väljer att prenumerera på olika tjänster och produkter. En ny konsumentundersökning som Retailbarometern utförde under 2020, avslöjar att hela 19 procent av konsumenterna uppgav att de i högre utsträckning kommer att använda sig av prenumerationstjänster i syfte för att reducera antalet köptillfällen efter pandemin.

 

Presskontakt

info@prenumeration.onlineKontakt


Frida Engström

frida.engstrom@prdirekt.se

0768669966

010 551 75 00