Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning under år 2017 och innehåller fakta om bland annat förhandlingar, förhandlingsresultat, konfliktvarsel, stridsåtgärder, lönespridning och konkurrenskraft.

Tag med presslegitimation.
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00