Med smarta telefoner som verktyg har sjundeklassarna på Djurgårdsskolan gjort kortfilmer om på temat miljöarbete. Uppdraget var att visa vilken roll var och en kan spela för en hållbar miljöutveckling. Det arbetet knyter an till Eskilstuna kommuns miljöarbete.

Filmerna är max tre minuter långa vardera och visas för alla skolans sjundeklassare på Bio Rio. Media inbjuds att prata med ungdomarna om deras smartphonefilmer.


När: idag onsdag den 13 november med start klockan 13.30
Plats: Rio-biografen
Medverkande: sjundeklassare och lärare från Djurgårdsskolan
Kontakt