Att tobak är dåligt för hälsan känner de flesta till. Men vad gör tobaksindustrin för vår planet och en global hållbar utveckling? Den 7 november bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till en inspirationsdag för att prata om hälsa och hållbarhet.

Tobaksindustrin utnyttjar miljontals fattiga barn på tobaksodlingar runt om i världen. Arbetet hindrar inte bara barnens möjlighet till utbildning utan ger även svåra hälsoproblem. Förutom att mängder av gifter sprids i mark och grundvatten, avverkas årligen mer än 200 000 hektar skog för att ge plats åt nya tobaksodlingar. I januari i år gjorde Stiftelsen A Non Smoking Generation en studieresa till Malawi för att undersöka tobaksindustrins inverkan på utvecklingen där. Resan resulterade i en rapport som presenteras under inspirationsdagen.

A Non Smoking Generation har nyligen också publicerat en rapport över ungas attityder till tobak. Rapporten visar tydligt hur tobaksbruket smittar i våra skolor och att stödet från vuxenvärlden brister. Genom att växla upp det tobaksförebyggande arbetet här i Sverige kan vi bidra till en hållbar utveckling och tobaksfria barn både i Sverige och resten av världen. Torsdagen den 8 november är det lungcancerdagen något vi uppmärksammar genom att belysa rökning och dess olika effekter.

Media hälsas välkomna för att träffa Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, för en kortare presenation av rapporterna och möjlighet till att ställa frågor.

Mer information om inspirationsdagen för Miljö + Hälsa= Framgång.

Medverkande:

  • Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation
  • Linda Wennerholm, Länssamordnare Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete samt spel och Föräldraskapsstöd, Utvecklingsenheten, Länsstyrelsen i Hallands län

Tid och plats

Onsdagen den 7 november klockan 8.15 på Scandic Hallandia, Halmstad

För mer information kontakta:

Linda Wennerholm, ANDT-samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län

Epost: linda.wennerholm@lansstyrelsen.se

Telefon: 072 - 540 17 03Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275