Fotograf/Källa: Linus Sandvide

Rent vatten är en av våra viktigaste miljöfrågor. Under tre månader kommer därför en flytande soptunna, en s.k. seabin, att testas i Kalmar Gästhamn. Pressen är välkommen till en träff då vi berättar mer om satsningen och visar hur en seabin fungerar.

Tid: Onsdagen den 18 juli kl. 13:00
Plats: Kalmar Gästhamn, utanför Kalmar Turistcenters entré

En seabin är en slags soptunna som sänks ned i vattenytan och fångar upp plast, skräp, olja och annat som inte hör hemma i havet. Skräpet flyter ned i tunnan och stannar sedan där. Vattnet som rinner ner i tunnan pumpas upp till ytan, men innan det skickas tillbaka separeras eventuell olja från vattnet. En seabin fungerar alltså lite som ett reningsverk.

Satsningen i Kalmar Gästhamn finansieras av Destination Kalmar samt kommunledningskontoret och serviceförvaltningen i Kalmar kommun. Under tre månader hyrs en seabin in och placeras i Kalmar Gästhamn. Alla insamlade sopor kommer att vägas, så att vi får en uppfattning om mängden skräp i vattnet. Efter de tre månaderna kommer en utvärdering att göras innan kommunen fattar beslut om en eventuell fortsättning.

Vid pressträffen finns det möjlighet att prata med:
Stefan Johnson, turistchef, Destination Kalmar
Benny Wennberg, förvaltningschef, serviceförvaltningen, Kalmar kommun
Jonathan Bengtsson, Ren hamn AB, som är specialister på hantering av marint skräp bl.a. med hjälp av seabins

 

 

Destination Kalmar ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemang och idrottsturism i Kalmar, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Vi genomför kontinuerligt satsningar för att stärka besöksnäringen och evenemangsutbudet. Det ska alltid finnas många bra anledningar att besöka Kalmar!Kontakt


Lisa Gefvert

Pressansvarig

lisa.gefvert@kalmar.com

0480-45 34 04

Emelie Nilsson

Presskontakt, Kalmar Slott

emelie.nilsson@kalmar.com

0480-45 34 06

Jenny Roloff

Bildansvarig

jenny.roloff@kalmar.com

0480-45 34 02

Åke Andersson

VD

ake.andersson@kalmar.com

0480-45 34 01

Stefan Johnson

Turismchef

stefan.johnson@kalmar.com

0480-41 77 10

Mimmi Mannheimer

Slottschef, Kalmar Slott

mimmi.mannheimer@kalmar.com

0480-45 14 93